Tipărire

09Lucrurile se mişcă la Iclod, şi într-o foarte mare măsură meritul este al autorităţilor locale. Prima lună de primăvară aduce deja noi realizări în comună, fie că este vorba de investiţii finanţate din fonduri europene sau de lucrări efectuate din resurse proprii. În continuare, pe masa de lucru a echipei administrative din Iclod se pregătesc proiecte menite să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor şi la dezvoltarea zonei.


Primarul din Iclod, Ioan Emil Pîrţoc, ne-a enumerat câteva dintre activităţile desfăşurate pe raza comunei în cursul lunii. Astfel, au continuat lucrările la Casa de Cultură Multifuncţională, precum şi cele de împrejmuire a parcului de joacă Mughiuruş. Cum ştim deja, la Iclod se acordă o atenţie deosebită zestrei culturale şi istorice. În acest sens, au fost alocate resurse şi au început reparaţiile necesare la Monumentul Eroilor din localitatea de reşedinţă.  Tot în localitatea Iclod au fost finalizate lucrările la capela mortuară şi totodată au fost demarate lucrările de modernizare a dispensarului uman.
În privinţa proiectelor cu finanţare europeană, pe Măsura 322 D, comuna Iclod este în faza licitaţiei pentru achiziţionarea buldoexcavatorului. De asemenea, se află în faza achiziţiilor publice proiectul ce vizează asigurarea mobilierului pentru Centrul de Informare Turistică din Livada, după cum preciza edilul comunei. Totodată, un alt pas important a fost afişarea pe SEAP a licitaţiei pentru proiectul de realizare a Bazei Sportive Iclod.  

Proiecte îndrăzneţe, la toate capitolele
Proiectele viitoare vor cuprinde asfaltarea de drumuri săteşti în localitatea Livada, iar pe noua Măsură 322, ce se referă la drumurile rămase neasfaltate, sunt deja realizate Studiile de Fezabilitate şi proiectele pentru satele Fundătura, Iclozel şi Orman. “Avem în vizor, de asemenea, amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii în localităţile Iclod şi Iclozel”, a completat primarul Emil Pîrţoc.
O altă iniţiativă lăudabilă a primarului comunei Iclod este aceea de a promova producătorii autohtoni prin intermediul noilor mijloace media. Succesul micilor fermieri locali este şi succesul comunei - rezultatele lor vin în completarea celorlalte realizări din comună, reprezentând un plus la imaginea de ansamblu a Iclodului.

Bucuria Învierii să pogoare în sufletele voastre, să vă aducă fericire şi împliniri pe toate planurile. Sărbători fericite!
Primar Iclod, Ioan Emil Pîrţoc