12Agenția Națională de Geodezie și Cadastru a inclus și comuna Vultureni, pe lângă alte două comune din județul Cluj, într-un program de intabulare gratuită a tuturor suprafețelor de teren, intravilan și extravilan. Săptămânile anterioare a avut loc întâlnirea cu echipa câștigătoare a licitației pentru lucrare și care se va ocupa de aceasta în zonă.

„În acest sens, ne-am întâlnit cu cetățenii din fiecare localitate a comunei, am stabilit modul de lucru, perioada când se va derula acțiunea. Populația se arată interesată, își dorește clarificarea lucrurilor, a fost prezentă și la întâlnirile organizate de noi. Le-am adus la cunoștință documentele de care au nevoie, modul în care se va lucra, perioada de desfășurare și sperăm că în urma acestei acțiuni să înlăturăm greșelile care s-au făcut în aplicarea Legii Fondului Funciar și, în final, să avem o claritate asupra proprietăților și a modului de înscriere a suprafețelor de teren în Cartea Funciară”, afirmă primarul comunei Vultureni, domnul Eugen Mureșan.
Acțiunea se va întinde pe o perioadă de timp lungă și va fi destul de anevoioasă, deoarece comuna are aproximativ 10.000 hectare de teren agricol, 6 localități și un număr de circa 7.000 de proprietari. „Chiar de la începutul acestui an noi am luat legătura cu Agenția de Geodezie și Cadastru. Invităm cetățenii din comună deținători de teren agricol, facem o confruntare cu Registrul Agricol, întocmim câte un dosar pentru fiecare proprietar care să conțină copii după actele de proprietate, documentele de succesiune, contractele de vânzare-cumpărare sau alte documente care atestă proprietatea. Astfel, ne va fi mai ușor când se va desfășura efectiv lucrarea.
Din discuția pe care am avut-o cu specialiștii de la această Agenție, cu reprezentanții de la București, câștigătorii licitației, precum și cu cei desemnați de Oficiul de Geodezie și Cadastru Cluj, un lucru pozitiv este faptul că după încheierea lucrărilor – în prima etapă pentru intravilan, iar în etapa a doua pentru extravilanul localităților – se va face o afișare în locuri vizibile a situației constatate în teren și va fi menținută acolo circa două luni. În acest timp, cei care constată că s-au strecurat greșeli sau nereguli, au posibilitatea să depună contestație pentru corectarea acestora.”

Delimitarea proprietăților
Se speră că în urma acestei acțiuni, cel puțin 95% din suprafața terenului comunei va fi cadastrată, precum și o mult mai mare claritate în privința proprietății. În situația de acum, intravilanul este intabulat în jur de 5%-6%, iar extravilanul mai puțin, poate 2%-3%, deoarece lucrările de intabulare sunt costisitoare. „De exemplu, intabularea unei parcele de 1000 – 1500 mp costă aproximativ 1700 – 2000 lei. Reglementarea aceasta vine și cu niște facilități. Va exista o colaborare între Primărie și Camera Notarilor Publici, pentru înscrierea în Cartea Funciară a moștenitorilor și realizarea unor succesiuni. Această lucrare este foarte importantă și în sensul de a delimita proprietățile. În orice comună sunt diferite proprietăți: proprietatea Apelor Române, văile, pâraiele, luciul de apă, dacă există, drumurile județene; apoi sunt domeniul silvic, diferite canale, care înainte au aparținut întreprinderilor specializate, cum a fost IELIF, care se ocupa cu amenajarea teritoriilor. Ambele drumuri județene - 109 și 109A, care trec pe la noi prin comună – cu toate că pe ele au loc lucrări de modernizare – abia anul trecut au fost intabulate. Acum există autorizație de construcție pentru ele. Există, de asemenea, drumurile comunale, drumurile de exploatare în câmp, regimul lor nefiind clarificat. Dacă avem niște litigii de proprietate și îi vizăm pe cei de la Apele Române pentru a stabili albia minoră, albia majoră, terenul care aparține apelor, nu cunosc nici ei, nu au apele cadastrate. Noi ne-am propus ca după data de 5 martie, când va începe acțiunea, să invităm și reprezentanții acestor instituții județene: Apele Române, Direcția Silvică Județeană, Oficiul de Îmbunătățiri Funciare. Astfel, vom putea vedea ce evidență are fiecare, ce revendică și în proprietatea cui vor intra aceste suprafețe de teren. Consider că această acțiune are loc în ultimul ceas. Cei care au avut memoria locurilor, care și-au cunoscut pământurile nu mai sunt printre noi în proporție de 80%. Prin acțiunea care se va desfășura se revigorează și se manifestă din nou interesul față de proprietăți, care se vor marca prin mijloacele moderne”, a mai adăugat primarul comunei Vultureni.

INFORMARE
În data de 21.02.2018, în Comuna Vultureni au avut loc întâlniri cu cetățenii în vederea informării privind desfășurarea lucrării de cadastru și publicitate imobiliară. Acestea au avut loc la sediul Primăriei Comunei Vultureni, în intervalul orar 08.00 - 10.00 și pentru satul Șoimeni la Căminul Cultural din Șoimeni, în intervalul orar 10.30 -12.30.
Acte necesare înscrierii în program:
Acte de identitate:
- buletine și cărți de identitate (soț, soție)
- certificate de căsătorie
- certificate de deces
- pașapoarte pentru cetățenii străini.
Acte de proprietate:
- titlu de proprietate
- contracte de vânzare-cumpărare/întreținere
- contracte de donație
- certificate de moștenitor
- sentințe și hotărâri judecătorești definitive și irevocabile + rapoarte de expertiză ce conțin schița terenului și tabel de mișcare parcelară
- extrase de carte funciară
- schițe ale terenurilor și procese verbale de punere în posesie
- orice alte documente care fac referire la terenurile pe care le aveți în proprietate
- intabulări anterioare
- autorizații de construire, procese verbale la finalizarea lucrărilor, certificate energetice.