07Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2018, domeniul CULTURĂ - CULTE RELIGIOASE.
Autoritatea contractantă - comuna Mihai Viteazu - Consiliul Local, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014, jud. Cluj, cod fiscal 407405, telefon:0264.329.101, fax 0264.286.101, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Reglementările juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie prevederile Legii 350/2005, actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Hotărârea Consiliului Local privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Viteazu pe anul 2018,  H.C.L nr. 15/25.02.2014 privind aprobarea ghidului solicitantului, domeniul cultura,culte religioase si H.C.L. nr. 20/17.03.2015.
Instituții/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociații sau fundații, culte religioase constituite și recunoscute potrivit legii române.
Domeniile pentru care se acorda finanțare: programe culturale, acțiuni de tineret, culte religioase.
Acțiuni eligibile: acțiunile trebuie să se deruleze conform specificațiilor din ghidul de finanțare, respectiv contractul de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar.
Durata proiectelor: anul 2018.
Bugetul programului: suma alocată pentru proiectele asociațiilor culturale/ONG-uri este de 52.000 lei, culte religioase – 136.000 lei; finanțarea asigurată de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul Primăriei comunei Mihai Viteazu - www.primariamihai-viteazu.ro - Secțiunea Programe și strategii europene, ghid cultură/tineret și culte religioase 2018.
Depunerea documentației: solicitantul va depune documentația completă la Registratura Primăriei Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014, până la data de 03.04.2018, ora 14.00.
Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către o comisie de evaluare și selecționare, constituită prin Dispoziția primarului. La încheierea procedurii de evaluare și selecționare se va afișa pe site-ul Primăriei comunei Mihai Viteazu - www.primariamihai-viteazu.ro rezultatul selecției precum și fondurile alocate.
Documentația va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original și copie) și în format electronic CD (fișiere word). Nerespectarea acestei cerințe duce la excluderea cererii de finanțare din cadrul procedurii.
Primar,
Zeng Ioan