# Obiective de investiții - proiecte în continuare
011. Înființare sistem de supraveghere în comuna Moldovenești - Școala Moldovenești.
2. Reabilitare clădire Muzeul Satului Moldovenești.
3. Achiziționare buldoexcavator.
4. Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldovenești și înființare rețea de apă în localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești. Proiect în faza de evaluare la PNDL 2.
5. Înființare rețea de apă în localitatea Podeni, comuna Moldovenești. Proiect finanțat prin PNDL 2 - Contract de finanțare semnat.

 

6. Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Moldovenești.
7. Înființare rețea de canalizare în localitatea Bădeni, comuna Moldovenești. Proiect finanțat prin AFIR - contract de finanțare semnat.
8. Reabilitare DC 82 sat Bădeni și drum sătesc Stejeriș - finanțat prin HG 468/2016.
9. Reabilitare drumuri afectate de precipitații Podeni și Pietroasa – etapa II și III – finanțat prin HG 752/2016 și 975/2016.
10. Modernizare străzi în comuna Moldovenești.

# Obiective de investiții – proiecte noi
1. Construire capelă în comuna Moldovenești, sat Plăiești.
2. Construire capelă în comuna Moldovenești, sat Moldovenești.
3. Reabilitare Cămin Cultural Moldovenești.
4. Rețea WiFi publică în localitățile Bădeni, Plăiești și Moldovenești în 3 zone publice. Proiectul se va depune pentru finanțare la programul WiFi4EU.
5. Proiect pentru întâlnirea localităților înfrățite în cadrul zilelor Comunei Moldovenești. Proiectul se va depune la programul “Europe for Citizens”.