jucuNoua administrație a comunei care și-a preluat mandatul la mijlocul anului trecut a întâmpinat o seamă de greutăți referitoare la demararea propriilor proiecte, dar mai ales continuarea celor începute, dat fiind faptul că a trebuit să repare erorile fostei administrații în ceea ce privește realizarea documentațiilor tehnice de execuție, respectiv completarea sau actualizarea acestora, pentru obiective în derulare sau chiar aflate în faza de finalizare. De asemenea, am fost nevoiți să reorganizăm aparatul de specialitate al primarului, în vederea realizării unei coerențe și eficiențe a acestuia.

Desigur că astăzi, când se invocă preluarea unor probleme de la administrația anterioară, imediat se face referire la sintagma „greaua moștenire”, des invocată la nivel guvernamental de mai fiecare guvernare. Greaua moștenire există, din păcate, nu facem un proces de intenție fostei administrații, dar nici nu putem să nu o amintim, atâta vreme cât aceasta ne-a dat de lucru cu prisosință, cheltuindu-ne timp și resurse care puteau să fie direcționate în continuarea, fără sincopă, a proiectelor aflate în derulare și implementarea noilor proiecte. Amintim aici numai refacerea și definitivarea documentației tehnice pentru asfaltările realizate în perioada de final de mandat, refacerea documentației pentru „Jucu Arena”, proiect adus la dimensiunile cerute de oportunitatea și necesitatea realizării acestui obiectiv în condițiile actuale și de viitor ale comunei noastre; la acestea adăugându-se și obligația de aducere la îndeplinire a deciziilor Camerei de Conturi Cluj din 2013 și 2016, care tratau disfuncționalități ale mandatului trecut.
Cu toate acestea, în perioada de peste un an de la preluarea mandatului avem suficiente realizări, dar și proiecte care vor primi startul în 2018.
În primul rând aș menționa încheierea lucrărilor la obiectivul „Canalizarea menajară a localităților Jucu de Mijloc, Jucu Herghelie și Jucu de Sus-Duvana”, investiție de 6,9 milioane lei, lucrări care trenau din 2008, în finalizarea cărora ne-am implicat energic, pentru că existau semnale, din partea constructorului, de continuare în ritm de melc a acestora. Cu sprijinul Companiei de Apă Someș SA am reușit să capacităm constructorul să predea obiectivul, cu condiția de a efectua anumite completări postrecepție. Legat de acest obiectiv, în completarea acestuia, la această dată sunt finalizate documentațiile tehnice pentru extinderea canalizării menajere în Jucu de Mijloc, pe străzile unde aceasta nu a fost introdusă (inclusiv la DN 1C); de asemenea, s-a realizat documentația tehnică pentru realizarea branșamentelor individuale la rețeaua de canalizare din Jucu de Mijloc, Jucu Herghelie și Jucu de Sus-Duvana. Au fost emise certificatele de urbanism și urmează ca, după obținerea avizelor legale, să fie emise autorizațiile de construire. Consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru aceste lucrări care se ridică la valoarea de 1,6 milioane lei extinderile, respectiv 541 mii lei branșamentele, sume asigurate de la bugetul local.
În cursul acestui an, în baza unui contract de lucrări cu finanțare asigurată de către executant, în scopul eficientizării iluminatului public în toate localitățile, au fost schimbate lămpile energofage cu corpuri de iluminat pe bază de leduri. Pe lângă faptul că avem asigurată garanția acestora pe o perioadă de 5 ani, perioadă în care le vom și achita în rate lunare, trebuie să subliniez că economia realizată prin această operațiune acoperă întregul cost al înlocuirii vechilor lămpi. La începutul lunii decembrie am finalizat iluminatul public la DN 1C pe o lungime de 3,2 km, urmând ca până la sărbători să fie extins cu încă 500 ml. Cunoscând această veche dorință a locuitorilor comunei, am stăruit ca acest obiectiv să fie unul prioritar, bifând un angajament făcut în campania electorală.
Întârziate din cauza unei proceduri destul de complicate de realizare a unui contract cadru, am început lucrările de reparații și întreținere a drumurilor comunale. S-a refăcut în întregime covorul asfaltic în Jucu de Sus pe o lungime de 500 ml și lățime de 5 ml, iar în toate localitățile s-au pietruit 16.500 ml de străzi. Valoarea acestor lucrări se ridică la suma de 997 mii lei.
Au fost realizate 4 noi parcuri de joacă pentru copii, două în Gădălin și două în Jucu de Sus și au fost efectuate lucrări de reparații și întreținere a mobilierului la celelalte parcuri existente.
În localitatea Gădălin a fost construită o platformă pentru amplasarea scenei de spectacole și a fost construită o alee betonată la biserica ortodoxă din localitate.
În reședința de comună a fost construită o alee din pavaje în parcul G. Barițiu, iar tot aici, cu ocazia Zile Naționale, a fost dezvelit un bust de bronz al revoluționarului pașoptist și întemeietor al presei românești din Transilvania, George Barițiu. Tot în Jucu de Sus au fost amenajate și dotate cu gazon sintetic terenurile de sport de la școli.
Au fost alocate fonduri parohiilor de pe raza comunei în scopul dotării lăcașurilor de cult cu instalații de paratrasnet și pentru curățirea și întreținerea cimitirelor.
Terenurile aflate în domeniul public, situate în zonele centrale ale localităților, au făcut obiectul unor lucrări de amenajare și înfrumusețare peisagistică. În toate localitățile comunei, pe tot parcursul anului, au fost efectuate lucrări de întreținere, curățire și cosire a zonelor adiacente drumurilor și străzilor, a șanțurilor și rigolelor.
În cursul anului 2012 au fost preluate de la USAMV Cluj-Napoca, în baza Legii nr. 53/2009, un număr de 6 blocuri de locuințe sociale cu 54 de apartamente, situate în Jucu Herghelie, construite în anul 1970, a căror stare fizică era deplorabilă. Situația locatarilor de aici a fost multă vreme una de coșmar, cu subsoluri inundate cu fecale din rețeaua de canalizare nefuncțională, cu acoperișuri prin care ploua și cu fațade cu tencuiala distrusă. Pentru asanarea acestui perimetru, în acest an am direcționat cu prioritate fonduri pentru realizarea branșamentelor la canalizarea nouă, au fost reparate acoperișurile și anvelopate termic un număr de trei blocuri cu câte 6 apartamente, au fost executate rigole de preluare a apelor pluviale. Iar la această dată se execută reparația capitală a acoperișurilor la celelalte trei blocuri cu câte 12 apartamente și rigolele de preluare a apelor pluviale, urmând ca anul viitor să fie realizată anveloparea termică a acestora.
La Jucu de Mijloc a fost extins iluminatul public și totodată a fost dotată rețeaua de alimentare cu energie cu un nou transformator care rezolvă echilibrarea încărcăturii rețelei în întreaga localitate. Tot în Jucu de Mijloc este în curs de realizare rețeaua de alimentare cu energie electrică a 3 blocuri cu 9o de apartamente, care sunt alimentate de la o rețea provizorie de organizare de șantier.
Sunt în curs de execuție lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă în Jucu de Mijloc și Jucu de Sus.
Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru realizarea a două capele funerare la Jucu de Mijloc și Jucu Herghelie, urmând a fi demarată procedura de autorizare a lucrărilor de construire și procedura de achiziție publică.
Pregătim startul a două proiecte pentru anul 2018 și anume „Canalizarea menajeră a localității Jucu de Sus” și „Modernizare străzi și drum comunal DC 40 și înființare pod peste râul Someș, în Comuna Jucu, jud. Cluj”, pentru care s-au semnat contracte de cofinanțare nerambursabilă cu AFIR de câte 1 milion de Euro fiecare. La această dată este demarată procedura de achiziție și, dacă nimic nu intervine, sperăm ca cel târziu în vara anului viitor să începem lucrările.
Tot în 2018 vom demara lucrările la Canalizarea menajeră a cătunului Molitura – Deasupra Morii, a cărui finanțare de 3,6 milioane lei este asigurată din fondurile Ministerului Dezvoltării.
Sunt finalizate studiile de fezabilitate pentru construirea a 2 capele funerare în localitățile Gădălin și Vișea.
Sunt în procedura de achiziție publică (licitație) pentru proiectare și execuție următoarele obiective:
# Continuarea lucrărilor la baza sportivă din Jucu de Sus;
# Construire capelă funerară în Jucu de Mijloc;
# Construire capelă funerară în Jucu Herghelie;
# Construirea unui cămin cultural în Vișea;
# Construirea unui teren de sport în Vișea;
Se lucrează la efectuarea studiilor de fezabilitate pentru noi obiective de investiții astfel:
# Construirea unei săli de sport în Jucu de Sus;
# Construirea unui cămin cultural în Jucu de Sus;
# Construirea a 24 locuințe sociale în Jucu Herghelie;
# Canalizarea menajeră a localităților Gădălin și Vișea.

Fie ca toate planurile pe care le făuriţi în aceste zile speciale, de Sărbătoare, să se împlinească, iar drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă împlinirile mult aşteptate! La mulţi ani şi Sărbători fericite!
Primăria și Consiliul Local Jucu
Primar, Valentin Dorel Pojar