bontida 1Comuna Bonțida, în calitate de Promotor Proiect, în parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, anunță încheierea proiectului derulat: “Implementare Program pentru Educație Incluzivă în Comuna Bonțida, Județul Cluj.  Proiectul a fost finanțat prin Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10: “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiativele locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Valoarea inițială a proiectului a fost de 585.332 lei, şi s-a derulat în perioada ianuarie 2015-aprilie 2016. Prin Facilitățile de Finanțare PLUS 2, perioada de implementare s-a prelungit până la data de 31.03.2017, bugetul final având valoarea de 812.852 lei, cu o cofinanţare publică de 121.927.80 lei.
Proiectul a avut ca scop implementarea unui program de educație incluzivă desfășurat la Centrul de zi After-school “Ștefan- Emilian” din localitatea Bonțida și a constat în introducerea unor componente și servicii noi pentru copiii și tinerii aflați în situații de risc de pe raza comunei, în vederea sprijinirii acestora în finalizarea învățământului de stat obligatoriu, pentru a avea ulterior acces la o meserie și la un loc de muncă. Intervenția a abordat aspecte de ordin social, psihologic, educațional și medical și s-a extins și asupra altor membrii din familii decât copii și tineri aflați în situații de risc precum și alți membrii din comunitatea locală. Așadar, prin proiect s-au desfășurat activități de mentorat, consiliere, activități socio-culturale incluzive, educație remedială, educație igienică și contracepție, orientare în carieră și alte activități. Centrul de zi „Ştefan Emilian” a fost dotat cu sistem de sonorizare, echipamente de birou, videoproiector şi ecran de proiecţie, jocuri, cărţi. A fost amenajat un teren de joacă pentru copii, s-au oferit servicii de mentorat la matematică şi limba română pentru elevii claselor gimnaziale, au fost organizate 10 excursii educative pentru copii.
Beneficiarii principali ai proiectului în care a fost implicată Primăria Comunei Bonţida, în parteneriat cu Fundaţia Diakonia şi Grupul de Iniţiativă Locală Bonţida, au fost 128 de copii aflaţi în situaţia de risc, 25 de tineri aflaţi în situaţia de risc şi 85 de părinţi sau alţi membrii ai familiilor copiilor/tinerilor. Beneficiarii secundari au fost 40 de persoane reprezentând profesionişti şi voluntari în furnizarea de servicii în cadrul centrului de zi, precum şi alţi copii de la Şcoala Gimnazială Bonţida.  
Evenimentul a fost marcat în data de 31.03.2017 printr-o conferință de presă, cu participare largă, găzduită de Căminului Cultural din localitatea Bonțida. Au luat cuvântul Irina Rodica Mureşan, voluntar din cadrul primăriei în acest proiect, Mihaela Cocoi, coordonator proiect şi Mihaela Onea, director de dezvoltare Fundaţia Diakonia. Delia Lipovan şi Alina Cociş au fost, de asemenea, amintite printre persoanele ce au contribuit la derularea proiectului. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat personalul Centrului de zi, Nicoleta Szilaghi şi Ioana Bordoş, îngrijitori copii, şi Ana Hideg, psiholog, precum şi cadrele didactice care s-au implicat în proiect.
Am avut plăcerea să admirăm şi obiectele lucrate la atelierele de croitorie organizate pentru mamele beneficiare – săculeţi şi periniţe parfumate, umplute cu lavandă cultivată în Bonţida. Fundaţia Creştină Diakonia a prezentat, de asemenea, lucruri realizate de mamele incluse într-un proiect pe care l-au implementat la Mera, comuna Baciu. Povestea obiectelor hand-made de la Mera a fost expusă cu ajutorul unei doamne voluntar din Irlanda, care s-a stabilit în România.
“În ultimii ani, Primăria şi Consiliul Local al comunei Bonţida au derulat mai multe proiecte cu finanţare externă, menite să aducă prosperitate locuitorilor, să le ofere standarde de trai ridicate. În centrul preocupărilor noastre a fost tânăra generaţie, căreia să îi netezim drumul în viaţă. Acum, la final de drum, vreau să-mi exprim satisfacţia pe care o am văzând finalizarea încă a unui proiect dedicat comunităţii, în special segmentului celui mai defavorizat al acesteia. Sper ca efectele proiectului să fie pe măsura provocărilor cărora va trebui să le facem faţă cu toţii”, a apreciat Emil Cărhaţ, primarul comunei Bonţida, promotor proiect.

Cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, cele mai sincere urări de sănătate şi fericire! Fie ca Sfânta Sărbătoare să vă lumineze sufletele şi casa, aducându-vă pace, bună înţelegere şi speranţă. Hristos a înviat!
Primăria şi Consiliul Local Bonţida
Primar, Emil Cărhaţ