bani uatConsiliul Judeţean Cluj a iniţiat un proiect de hotărâre privind nominalizarea sumei de 40.000.000 de lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

Suma nominalizată reprezintă cota care revine judeţului Cluj potrivit comunicării oficiale a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice, respectiv 7.002.000 lei sume defalcate din TVA, 32.850.000 lei din cote defalcate din impozit pe venit încasat şi 148.000 lei sume ramase nerepartizate la finele anului 2016.
În acest context, pentru o cât mai corectă şi eficientă repartizare a acestor fonduri, Consiliul Judeţean a solicitat tuturor consiliilor locale din judeţ să comunice, în regim de urgenţă, o prioritizare a nevoilor cu care se confruntă în ceea ce priveşte susţinerea cofinanţării programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură locală, finalizarea implementării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene, dar şi pentru achitarea arieratelor, respectiv rambursarea ratelor la împrumuturile contractate.
„Urmare a acestui proiect pe care îl voi supune aprobării plenului Consiliului Judeţean, unităţile administrativ-teritoriale din judeţ vor primi importante sume de bani pentru cofinanţarea investiţiilor publice locale, menite să contribuie la creşterea calităţii vieţii locuitorilor acestor comunităţi”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.
Astfel, în urma analizării cererilor primite din partea unităţilor administrativ-teritoriale clujene, dar şi a consultării primarilor din judeţ, în calitatea acestora de ordonatori principali de credite, prin proiectul iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean se propune repartizarea unor sume semnificative pentru cofinanţarea unor importante lucrări de investiţii care vizează, în principal, întreţinerea drumurilor comunale, pietruiri de drumuri şi uliţe, proiectarea şi construirea de poduri şi podeţe, amenajarea de trotuare, edificarea sau reabilitarea căminelor culturale şi a bazelor sportive, reparaţii la cabinetele medicale, dotarea unor şcoli şi grădiniţe, amenajarea sau reabilitarea locurilor de joacă pentru copii, reabilitarea de pieţe, modernizări ale punctelor de colectare selectivă a deşeurilor etc.