Tipărire

iara 2În această primăvară comuna Iara a primit veşti bune de la Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor Rurale în privinţa finanţării a două mari proiecte – unul pentru modernizare infrastructură rutieră - asfaltarea drumului comunal Iara-Ocolişel, şi cel de-al doilea, pentru reabilitarea şi dotarea Căminului Cultural din Iara.
Totodată, autorităţile locale, preocupate de dezvoltarea comunei, au pregătit şi au depus deja pentru finanţare alte cinci proiecte: construire Centru de sănătate în localitatea Iara, furnizare dotări pentru Şcoala Gimnazială cu clasele V-VIII Iara şi Şcoala primară cu clasele I-IV, canalizare menajeră cu staţie de epurare în comuna Iara şi modernizare drumuri interioare în localitatea Iara.

În paralel, în prezent la nivel de comună există un proiect în desfăşurare, pentru alimentare cu apă în localitatea Cacova Ierii, şi pentru care autorităţile au pregătit o cerere de finanţare pentru continuarea lucrărilor de extindere a reţelei şi finalizarea acestora în cel mai scurt timp.
“Ne propunem, totodată, ca în perioada următoare să demarăm lucrările pentru construirea capelei mortuare în localitatea Iara”, a precizat primarul comunei, Ioan Dorin Popa, o investiţie ce va fi realizată din sume alocate din bugetul local.

Cu ocazia marelui praznic al creştinătăţii - Învierea Domnului - adresăm, din toată inima, tuturor locuitorilor comunei, urări de sănătate şi belşug în toate. Hristos a înviat!
Primăria şi Consiliul Local Iara
Primar, Ioan Dorin Popa