gal somes bontidaASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN anunță publicul interesat că asociaţia funcţionează, şi în perioada următoare va finanța proiecte cu finanţare europeană conform Sub-măsurii 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C 1940 0068 01 16 6 13 75853/29.12.2016 și Contract de finanţare subsecvent nr. 1 nr. C 1940 1068 01 16 6 13 75853/29.12.2016.
Titlul proiectului: ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”

Acţiuni/activităţi funcţionare GAL:
# animare - promovare şi informare;
# pregătire şi elaborare ghiduri şi proceduri;
# lansare apeluri de selecţie;
# evaluarea şi selecţia proiectelor;
# aprobarea proiectelor de către CS;
# monitorizarea implementării proiectelor;
# evaluarea cererilor de plată ale beneficiarilor;
# monitorizare, evaluare şi control a SDL;
# instruire angajaţi GAL şi lideri locali;
# managementul organizaţiei;
# elaborare rapoarte de activitate;
# elaborare cereri plată pentru funcţionarea GAL;
# elaborare dosare achiziţii pentru funcţionarea GAL şi monitorizarea acestora;
# arhivarea documentelor;
# elaborare documente pentru animare - promovare şi informare a SDL;
# participare la FNGAL, RNDR, reţele europene, întâlniri de lucru MADR, OJFIR, alte instituţii.
Asociaţia finanţează activităţi eligibile conform strategiei de dezvoltare a teritoriului în cele 12 comune: APAHIDA, ALUNIŞ, BONŢIDA, BOBÂLNA, BORŞA, ICLOD, CORNEŞTI, DĂBÂCA, JUCU, MINTIU GHERLII, SIC, VULTURENI.
Măsuri finanţate prin GAL:
1. Măsura M1/6B – Dezvoltarea durabila a satelor – cu o alocare financiară de 380.000 Euro şi valoare sprijin între 5.000 -50.000 Euro/ proiect.
2. Măsura M2/6B – Valorificarea patrimoniului local şi consolidarea identităţii locale - cu o alocare financiară de 335.192 Euro şi valoare sprijin între 5.000 -50.000 Euro/ proiect.
3. Măsura M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale - cu o alocare financiară de 100.000 Euro şi valoare sprijin între 5.000 -50.000 Euro/ proiect.
4. Măsura M4/6A – Înfiinţarea activităţilor neagricole - cu o alocare financiară de 300.000 Euro şi valoare sprijin între 30.000 Euro/ proiect.
5. Măsura M5/6A – Dezvoltarea activităţilor neagricole - cu o alocare financiară de 150.000 Euro şi valoare sprijin între 5.000 -100.000 Euro/ proiect.
6. Măsura M6/2B – Instalarea tinerilor fermieri - cu o alocare financiară de 280.000 Euro şi valoare sprijin între 40.000 Euro/ proiect.
7. Măsura M7/2A – Investiţii în active fixe - cu o alocare financiară de 72.350 Euro şi valoare sprijin între 5.000 -50.000 Euro/ proiect.
8. Măsura M8/3A – Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative - cu o alocare financiară de 183.234 Euro. Faza 1 – maxim 25.000 Euro şi Faza 2 – maxim 75.000 Euro.
9. Măsura M9/1C – Formare şi transfer de cunoştinţe - cu o alocare financiară de 45.456 Euro şi valoare sprijin între 5.000 -25.000 Euro/ proiect.
10. Măsura M10/1A – Informare si activităţi demonstrative - cu o alocare financiară de 25.000 Euro şi valoare sprijin maxim 25.000 Euro/ proiect.

Date contact: ASOCIAŢIA GAL SOMEŞ TRANSILVAN, sediul: STR. M. EMINESCU, LOC. Bonțida, județul Cluj, Tel: /0264/262003.
Expert tehnic - 0729038274, manager – 0742177543.
Preşedinte: Cărhaț Aurel Emil -  0760237657,
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.galsomestransilvan.ro