40Rogojel, sat al comunei Săcuieu, situat la o altitudine medie de 1.000 m, răsfirat la poalele Vlădesei. Drumul şerpuit, însă uşor accesibil, până la Biserica Ortodoxă din localitate, îţi dă impresia că, după fiecare cotitură ai ieşit din zona locuită. Nici vorbă! Încă o gospodărie, apoi alta, răsăreau în urcarea noastră spre Sfântul lăcaş. De acolo, de sus, Biserica cu hramul “Sfânta Treime” veghează asupra acestor oameni deosebiţi care îşi duc viaţa aici, într-un cadru natural de invidiat. Şi, parcă, acolo sus eşti chiar mai aproape de Dumnezeu!
Despre biserică, … dintr-o frumoasă descriere a Protopopiatului Ortodox din Huedin:
“Încă înainte de a avea o biserică ca lăcaş de cult, locuitorii acestor meleaguri de munte se adunau într-o anumită zonă pentru rugăciune, zonă ce se numeşte până azi „Dâmbul bisericii”. Locul în sine se numea în vechime „Rogo Deo”, şi legenda spune că de aici ar veni şi numele actual al satului Rogojel.
Prima construcţie publică în sat a fost biserica veche, construită din lemn între anii 1712-1715. Oamenii locului, cele aproximativ 50-60 familii au hotărât să-şi construiască o bisericuţă din lemn pe care au acoperit-o cu şindrilă, ea aflându-se pe locul actualei biserici. Această biserică din lemn a durat până în anul 1831, când din cauza unui incendiu ale cărui cauze au rămas necunoscute, a fost distrusă în totalitate.
În perioada 1832-1836 s-a construit biserica actuală, construcţie din piatră şi pământ cu acoperişul de şindrilă. Ea s-a realizat cu contribuţia celor aproximativ 100 de familii existente în sat la acea dată. Biserica a primit hramul „Sfânta Treime”. Stilul bisericii este în formă de navă, simplu, după condiţia modestă a credincioşilor acelor timpuri. La început nu a avut turn clopotniţă, clopotele fiind fixate pe stâlpi de lemn, cu scară de lemn folosită la trasul clopotelor. Turnul clopotniţă din piatră s-a construit după anul 1848.
În decursul timpului bisericii i s-au făcut mai multe reparaţii, mai ales schimbarea periodică a învelitorii de şindrilă. Între anii 1932-1934 biserica s-a reacoperit în întregime cu şindrilă de către mesterii Forţ Filip şi Mereu Mihai din Săcuieu. În anul 1934 turnul bisericii a fost reconstruit şi s-a acoperit cu tablă, iar în vârful său s-a aşzat o cruce din tablă. Tot în această perioadă s-au mărit ferestrele, s-a podit sfântul altar, s-a refăcut iconostasul şi s-a tencuit şi văruit biserica atât in interior cât şi în exterior”.

Resfinţirea Bisericii
41Este vorba despre un Monument istoric, care a suferit recent noi lucrări de consolidare şi îmbunătăţire, iniţiate de fostul preot din sat, Ştefăniţă Potra. În perioada, 2013-2014, Biserica din Rogojel a fost pictată, pentru prima dată. A fost realizat totodată un altar de vară, o poarta tradiționala Transilvana din stejar şi a fost începută construcţia la zidul de piatră care împrejmuieşte curtea Bisericii.
“Fiecare lucru a fost reînnoit cu minuţiozitate”, sublinia Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi a Sălajului”, ÎPS Andrei Andreicuţ, prezent la slujba de resfinţire din 10 mai. Alături de Înaltpreasfinţia Sa au luat parte la eveniment 25 de preoţi şi diaconi. “După slujba de Liturghie şi cea de sfinţire a bisericii a fost ţinută o Agapă la care credincioșii prezenți, în număr de peste 700, au fost serviți cu bucate tradiționale gătite de noi şi s-au bucurat de un spectacol folcloric de excepție. Atât pe toată durata lucrărilor cât şi a acestui prestigios eveniment ne-am bucurat de sprijinul însufleţit şi material al întregului Consiliu Parohial, dar în special al domnului Cuc Gheorghe, atât în calitate de Primar cât şi de consilier parohial şi fiu al satului Rogojel” afirma Florin Mureşan. Pentru viitor, preotul paroh actual, Florin Mereu, autorităţile locale şi credincioşii îşi doresc să finalizeze zidul de piatră din jurul Bisericii şi să construiască un monument închinat eroilor.

Cuvântare în preajma Rusaliilor
Cu siguranţă existenţa oamenilor pe aceste meleaguri nu datează doar din 1715, când apare prima atestare documentară. Încă înainte de această dată, crescătorii de animale urcau în zonă pentru păşunat, întemeind această localitate minunată – Rogojel.
“Având în vedere că suntem în preajma praznicului Pogorârii Sfântului Duh, aş putea să spun că oamenii locului, în măsura putinţei lor, sunt asemeni Apostolilor Domnului Hristos. Precum Iisus Hristos a întemeiat Biserica, în chip văzut, în primul veac creştin, tot aşa, acum, în zilele noastre, Mântuitorul a lucrat din nou pe Pământ, prin preotul Ştefăniţă Potra şi prin credincioşii ortodocşi de aici, care au reuşit să reîntemeia o biserică foarte frumoasă, din toate punctele de vedere. Precum Apostolii au ieşit la propovăduit cuvântul Domnului, şi credincioşii acestei parohii ies prin faptele lor bune şi prin lucrările lor, să ducă mai departe credinţa în Dumnezeu”. Astfel vorbea despre enoriaşii săi, preotul recent instalat la Rogojel, Florin Mereu.
Şi, nu sunt cuvinte mari! E foarte adevărat că frumuseţea acestor oameni deschişi, bucuria cu care îşi trăiesc viaţa simplă, ferită de “răutăţile” şi răceala lumii moderne, este greu de găsit în altă parte!