22Printr-o lăudabilă colaborare între Primăria Mihai Viteazu, Şcoala Gimnazială „Mihai Voda” şi Fundaţia „Mereu Aproape”, în ultimele luni, copiii din comună au fost antrenaţi într-un proiect dedicat sărbătoririi culturii.
Intitulat sugestiv „Sărbătoarea culturii în CDI” proiectul, aplicat în cadrul Programului de granturi „BOOKS 4 YOUTH”, a fost finanţat de către Fundația „Mereu Aproape” cu sediul în București, prin oferirea a 1.000 de cărţi din literatura română. Recent s-a desfăşurat ultima activitate din acest an şcolar, dedicată cărţii şi dreptului de autor - „23 aprilie - Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor”.
Scopul proiectului implementat în comuna Mihai Viteazu a fost implicarea unui număr cât mai mare de elevi, cadre didactice și membri din comunitatea locală în activitățile culturale ale Centrului de Documentare și Informare (CDI), obiectiv atins cu succes. La activităţile din cadrul proiectului au participat: 34 de cadre didactice, 96 de elevi din ciclul gimnazial şi 3 membri ai comunităţii locale. Activităţile au debutat cu „Ziua mondială a bibliotecilor școlare” (22 octombrie 2014), continuând cu „Ziua mondială a scriitorului” (3 martie) şi apoi, în 23 aprilie, participanţii au participat la acţiunile organizate cu ocazia „Zilei mondiale a cărții și a dreptului de autor”. Dovada palpabilă a implicării lor active este dată în primul rând de produselor finale ale proiectului, acum îmbunătăţind fondul documentar al CDI-ului, ca surse de referinţă valoroase pentru orele de curs şi nu numai:
# Calendar literar 2015;
# Portofoliu tematic: „Scriitori români”- cuprinde fişele biografice şi bibliografice ale scriitorilor români studiaţi în gimnaziu;
# Postere şi portofoliu tematic: „Mari biblioteci din România” - prezintă istoricul, fondul documentar şi modalitatea de acces ale bibliotecilor universitare;
# Portofoliu tematic: „Incursiune în istoria cărţii”;
# CD „Incursiune în istoria scrisului şi a cărţii” conţinând prezentări power-point intitulate: „Istoria scrisului”, „Istoria alfabetului”, „Istoria cărţii” şi „Istoria dreptului de autor”.
Desfăşurarea acestui proiect în anul şcolar 2014-2015 a însemnat pentru şcoală şi pentru CDI un real câştig, pentru că a mobilizat în activităţile sale elevi, cadre didactice şi membri din comunitatea locală care au înțeles că CDI-ul este spațiul care oferă deschidere și acces tuturor membrilor comunității datorită activităților culturale și resurselor de care dispune, resurse necesare unei informări adecvate. Elevii, coordonaţi de prof. Olga Teodora Toader, au înţeles că resursele unei biblioteci şi ale unui CDI (structură info-documentară modernă) sunt inepuizabile şi ajută utilizatorul să-şi lărgească orizontul cultural. Cele 1.000 de cărţi primite au fost valorificate astfel, în acest prim an de proiect: 200 de volume constituie un fond documentar în CDI, iar 131 de volume au fost oferite ca premii elevilor participanţi la activităţile desfăşurate, pentru a le răsplăti munca şi a le forma gustul pentru lectura unei cărţi de valoare.