26Biserica unitariană din localitatea Bădeni, sat al comunei Moldoveneşti, este înscrisă pe lista monumentelor istorice de categoria B ale judeţului Cluj, datând din anul 1809. Turla bisericii însă, după cum ne spunea preotul Bela Fekete, a fost construită în secolul XVII. În acea vreme, sfântul lăcaş de cult era cel mai mare din zonă, cu peste 1500 de enoriaşi. Azi, sunt abia undeva în jur de 350 de credincioşi.
Având în vedere vechimea şi valoarea edificiului aflat în Patrimoniul Naţional de Interes Regional, se impune efectuarea de reparaţii şi lucrări de reabilitare a bisericii. Pentru  aceasta au fost alocate fonduri guvernamentale, dar foarte important este şi ajutorul primit din partea unei biserici din Statele Unite ale Americii, cu care biserica din Bădeni este înfrăţită. Trebuie apreciat, totodată, efortul enoriaşilor care contribuie mult la susţinerea activităţii bisericeşti, atât material, cât şi prin implicarea sub formă de voluntariat. Recent a fost renovat exteriorul bisericii şi zidul care împrejmuieşte curtea, urmând ca, după obţinerea fondurilor necesare să fie refăcut acoperişul.
Preotul care slujeşte la Biserica Unitariană din Bădeni este în permanent contact cu credincioşii, atât cu copiii, la orele de religie de la şcoală, cât şi cu restul comunităţii, în cadrul diverselor activităţi în care se implică activ. Cele mai importante momente de peste an sunt Crăciunul, când preotul împreună cu copiii colindă întreg satul în Seara de Ajun şi Boboteaza - de fiecare dată la început de an, preotul vizitează enoriaşii împreună cu un membru al consiliului bisericesc. Printre activităţile organizate cu sprijinul bisericii se regăsesc şi cele de “Ziua Mamei”, în primul sfârşit de săptămână din luna mai, „Săptămâna ecumenică”, „Ziua Femeii”, „Duminica celor bătrâni”. Copiii din sat pregătesc sub îndrumarea preotului cântece, poezii şi chiar piese de teatru pe care le prezintă consătenilor cu ocazia marilor sărbători. Vara este prilej de întâlnire cu musafirii veniţi din America, în cadrul taberelor tematice. O bucurie pentru cei mici sunt şi excursiile în care pleacă cu bănuţii pe care îi primesc la colindat. Preotul satului ne-a precizat că Bădeniul se bucură de o bibliotecă ce reuneşte peste 3.000 de volume, constituită în principal din cărţi primite ca donaţie, unde copiii îşi găsesc mare parte din lecturile necesare pentru şcoală. Un beneficiu pentru tinerii din sat care doresc să urmeze liceul Unitarian din Cluj este bursa anuală  de studii, de 500 de dolari, primită din partea bisericii americane înfrăţite.
Deşi nu este originar din această parte a ţării şi a beneficiat de o bursă de studii la Oxford, Bela Fekete este deja la Bădeni de 15 ani, mărturisindu-ne că, în opinia sa, la sat preotul poate să fie atât de aproape de credincioşi şi doar în mediul rural Biserica îşi poate îndeplini misiunea. Ceea ce este mai puţin îmbucurător este faptul că sunt din ce în ce mai puţini copii. “În timpul marii industrializări, satele s-au golit. Tinerii au plecat, iar după ’89, prea puţini s-au întors. În ultimii 3-4 ani nu am avut nicio cununie”, ne-a mărturisit preotul.

27Legendele Bisericii Unitariene
Din discuţia cu preotul satului am aflat o interesantă legendă legată de Biserica Unitariană. Se zice că în anii 1600 clopotele bisericii au fost date jos de către localnici pentru a le salva de la topire şi transformarea în tunuri. Acestea au fost îngropate în zona mlăştinoasă din apropierea bisericii şi se spune că s-au scufundat şi de atunci nu au mai fost găsite. Deşi nu se cunoaşte cu exactitate adevărul acestei poveşti, oamenii spun că cel care va descoperii clopotele, va fi cel mai înţelept.
Alte istorioare pe care le poţi auzi despre Biserica din Bădeni, dar şi în cazul altor lăcaşuri de cult din comună, se referă la perioada în care iezuiţii au venit să ceară biserica şi să încerce convertirea credincioşilor. În acea vreme, în jurul bisericilor erau multe coşuri cu albine, pe care preoţii le ţineau, având în vedere că mierea era singurul îndulcitor folosit în acea perioadă, dar mai ales pentru că ei nu plăteau taxe, la fel ca nobilimea. Locuitorii spun că albinele au salvat bisericile, fiind eliberate în capul iezuiţilor!