suiciAdministrația din Șuici se află în faza scoaterii la licitație a lucrărilor de execuție privind modernizarea prin asfaltare a 6,7 km de drumuri de pe raza comunei. vor fi scoase la licitație de către administrația comunei Șuici. Este vorba de un proiect pentru care s-a obținut finanțare europeană prin Măsura 7.2. O serie de alte obiective de investiții se află în diferite faze de implementare.

Tot în faza premergătoare organizării de licitații pentru stabilirea antreprenorilor sunt și lucrările aferente proiectelor pentru care s-a obținut finanțare prin Programul de Dezvoltare Locală 2. Este vorba despre alimentarea cu apă în Valea Calului și reabilitarea și modernizarea Școlii Rudeni. Sunt în plină derulare lucrări la extinderea sistemului de canalizare pe o lungime de 17,6 km , investiție derulată cu fonduri guvernamentale prin PNDL 1.
În același timp, autoritățile locale gândesc noi proiecte pentru atragerea de fonduri, în vederea asigurării locuitorilor cele mai bune condiții și utilitățile cele mai importante. Se lucrează, așadar, la documentația pentru introducerea sistemului de canalizare în satele Ianculești, Păuleni, Paltenu și cătunul Moșteni - sat Șuici, zone în care anul trecut, a fost finalizată alimentarea cu apă. Pentru acest obiectiv se va încerca obținerea de fonduri guvernamentale, prin PNDL 3, un program ce continuă Programul de Dezvoltarea Locală 2, pe care toate autoritățile locale îl așteaptă cu nerăbdare.
Și această rețea, care va avea 20 de km, precum și cea amintită mai sus, în lungime de 17,6 km, vor fi racordate la stația de epurare aferentă sistemului de 5 km de canalizare funcțională, realizat prin Măsura 322.
Anul școlar va începe în localitate fără emoții în ceea ce privește asigurarea celor mai bune condiții și a bazei materiale necesare desfășurării orelor de curs. Foarte important este faptul că au fost asigurate lemnele necesare încălzirii, indiferent cât de lungă sau grea va fi iarna.