barlaPe 27 mai, comuna Bârla se va înfrăți cu localitatea Parcova, raionul Edineț din Republica Moldova. Demersurile legale au fost făcute de către primarii celor două comune, Gheorghe Voicu, respectiv Marcel Snegur, stabilindu-se totodată și domeniile în care cele două administrații și comunități vor colabora. Evenimentul se va desfășura și sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918.
”Pornind de la necesitatea consolidării parteneriatului strategic special și privilegiat dintre România și Republica Moldova, conferit de unitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și fixat în acordurile și tratatele bilaterale dintre țările noastre, dorind să deschidem noi posibilități de colaborare în domenii de interes comun, în conformitate cu legislația din ambele țări, ne-am afirmat dorința acestei înfrățiri. Termenii acordului de înfrățire vor fi stabiliți ulterior, iar colaborarea va viza toate domeniile: administrație, economie, învățământ, cultură, tineret, folclor.”, a declarat primarul comunei Bârla, Gheorghe Voicu.

”Relațiile de înfrățire reprezintă un factor facilitator al prieteniilor internaționale  și a schimbului cultural la nivel local, precum și un mijloc puternic și benefic de consolidare a capacității de învățare, dezvoltare economică și socială. Sunt convins că relațiile noastre de înfrățire vor conduce spre dezvoltarea comunităților și acțiunilor voluntare, prin motivarea și împuternicirea cetățenilor, oficialilor locali și liderilor de business pentru realizarea programelor pe termen lung, cu beneficii reciproce. Acestea se vor baza pe dezvoltarea parteneriatelor, deschiderea oportunităților pentru schimbul de experiență și explorarea altor culturi, în scopul sporirii înțelegerii și prieteniei”, scrie primarul din Edineț, Marcel Snegur, în scrisoarea de intenție trimisă către edilul șef din Bârla.