Primăria comunei Dîrmăneşti
JUDEŢUL ARGEŞ
Nr.  930/06.03.2018
Primăria comunei  Dîrmăneşti, judeţul Argeş  anunţă scoaterea la concursul organizat în data de 20.04.2018 la Primăria Dîrmăneşti ora 10 00  - proba scrisă şi 23.04.2018 ora 10 00   - interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului urbanism;
Dosarele de înscriere la concurs  se depun în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Dîrmănești, jud. Argeș și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu ultimele modificări și completări, la Primăria comunei Dîrmăneşti – persoană de contact Moldoveanu Mihai  - secretar, tel/fax 0248232106, adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu ultimele modificări și completări;
Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul administrației publice sau juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- Cunoștințe operare calculator.
Bibliografia, tematica și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei comunei  Dîrmăneşti, judeţul Argeş și pe pagina de internet.

Conditii de participare, conditii de desfasurare, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii concursului pentru ocuparea functiei publice de inspector clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului urbanism al Primariei comunei Dirmanesti, jud. Arges
Dosarele de inscriere la concursul pentru ocuparea functiei publice de inspector clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului urbanism, din data de 20 aprilie 2018 ora 1000 – proba scrisa si 23 aprilie 2018 – interviul la sediul Primariei comunei Dirmanesti, jud. Arges se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primariei comunei Dirmanesti, jud. Arges si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu ultimele modificari si completari;
Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999privind statutul functionarilor publici, republicata, cu ultimele modificari si completari;
Conditile specifice de participare la concurs sunt:
# Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata in domeniul administratiei publice sau juridice, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
# Cunostinte operare calculator.

Bibliografie:
# Constitutia Romaniei;
# Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu ultimele modificari si completari;
# Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata, cu ultimele modificari si completari;
# Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, rerepublicata, cu ultimele modificari si completari;
# Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu ultimele modificari si completari;
# Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu ultimele modificari si completari;
# Ordinul Nr. 8392009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
# Ordinul Nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.

FISA POST INSPECTOR URBANISM
- Initieaza intocmirea documentatiei de urbanism si amenajarea teritoriului pe raza comunei Dirmanesti , ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri ;
- Avizeaza toate documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului intocmite de persoane fizice si juridice pe teritoriul comunei ;
- Elibereaza certificate de urbanism ;
- Elibereaza autorizatii de construire , modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrari indiferent de valoarea lor , pe teritoriul comunei Dirmanesti ;
- Elibereaza autorizatii de desfiintare pentru toate lucrarile mentionate anterior ;
- Asigura consultarea de catre public a Registrului de autorizatii si construire si certificate de urbanism ;
- Elibereaza Avizul Consiliului Local Dirmanesti  in vederea eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiei de construire pentru constructii situate in extravilanul comunei Dirmanesti , la cerere Consiliului Judetean ;
- Propune masuri de intrarea in legalitate a constructiilor executate fara autorizatii sau prin nerespectarea autorizatiilor ;
- Propune primarului promovarea proiectelor de hotarari in domeniu, raspunde de intocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarari. In domeniul de activitate urbanistica ;
- Tine evidenta tuturor actelor ce le instrumenteaza si urmareste si raspunde de arhivarea  acestora ;
- Urmareste si raspunde de rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare ;
- Exercita si alte atributiuni stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local sau prin dispozitii ale Primarului.

(Postat miercuri, 14 martie 2018)