micesti 1Primăria Micești a obținut în anul 2017 finanțare guvernamentală prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru nu mai puțin de 7 proiecte de investiții, în valoare totală de aproape 100 de miliarde de lei vechi (9,5 milioane de lei noi). Miceștiul este comuna din Argeș cu cele mai multe proiecte acceptate la finanțare, și printre primele unități administrativ-teritoriale din județ ca valoare totală a investițiilor.

1. Alimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești
Valoarea investiției este de 1.441.323  lei, inclusiv TVA, iar durata de realizare, de 24 luni. Forajul propus are adâncime de 100 m, fiind echipat cu electropompă submersibilă, cabină, instalații electrice de forță şi automatizare, instalații hidraulice. Înmagazinarea apei constă într-un rezervor din POLSTIF cu capacitate de 65 mc. Alăturat rezervorului se va monta stația de pompare. Grupul de pompare constă în trei electropompe verticale. Rețeaua de distribuție este din PEHD, pozată sub adâncimea de îngheț. Traseul rețelei de distribuție urmăreşte drumul comunal D 227 A şi drumul național DN 73. Subtraversarea acestuia se realizează cu foraj orizontal şi conductă metalică de protecție. Pe traseul conductei de distribuție au fost prevăzute cămine de vizitare cu vane de ramificație, aerisire – golire, linie, de diametrul şi presiunea conductelor pe care sunt amplasate.
2. Pod pentru trafic ușor în punctul Băile Comunale
Valoarea investiției este de 868. 415 lei, inclusiv TVA, iar termenul de realizare, 12 luni. Lungimea totală a podului va fi de 20,50 m, deschiderea de 14 m. Calea pe pod  va avea o parte carosabilă de 4 m lățime.
3. Amenajare intersecții în comuna Micești
Valoarea totală a investiției este de 209.777  lei, inclusiv TVA.
Sensurile giratorii vor beneficia de strat de uzură, strat de piatră spartă, fundație din balast de râu, strat de formă din pământ stabilizat mecanic cu material granular, precum și borduri.
4. Înființare dispensar uman  în comuna Micești
Valoarea totală a investiției este de 2. 834.717,35  lei  inclusiv TVA, iar durata de realizare, de 24 de luni. Imobilul va fi format din parter și etaj (300 mp suprafață construită) și va include cabinete medicină de familie, stomatologie, oftalmologie, pediatrie, cardiologie, ginecologie și puncte de recoltare probe analize.
5. Înființare creșă în comuna Micești
Valoarea totală a investiției este de 2.476.890,88 lei, inclusiv TVA, iar durata de realizare, de 24 de luni. Grădinița va avea 2 săli de grupă. La parterul clădirii vor fi spațiile destinate copiilor și zona de bucătărie, iar la etaj, spațiile destinate personalului și spălătoria. Tot la etaj se află o sală mare de întâlnire cu părinții/ festivități, care în viitor se poate compartimenta pentru a adăposti încă o grupă de copii.
6. Grădiniță cu program normal, sat Purcăreni
Valoarea totală a investiției este de, cu o durată de realizare de 12 luni de la predarea amplasamentului. Grădinița va avea 3 săli de grupă, iar imobilul, structurat pe 2 nivele (parter și etaj) va mai include: cancelarie, grupuri sanitare, cabinet medical, izolator, vestiare, săli pentru materialul didactic, depozit de materiale.
7. Grădiniță cu program prelungit, sat Micești
Valoarea totală a investiției este de 1.767.163 lei, inclusiv TVA. Structurată pe 3 nivele (parter, etaj, mansardă), grădinița va cuprinde:
cancelarie, 3 săli de grupă cu anexe, grupuri sanitare pe sexe pentru personal/copii, cabinet medical cu anexe, dormitoare, dependințe, sală multifuncțională, vestiare, oficii, depozit de alimente, bucătărie. De asemenea, vor fi amenajate 5 locuri de parcare și un loc de joacă în suprafață de 576 mp.  

Fie ca spiritul Crăciunului să ne mângâie inima, să ne descreţească frunţile, să ne aducă iubire, sănătate, fericire! La mulţi ani!
Primăria și Consiliul Local Micești
Primar, Dumitru Voicu