valea iasuluiPrimăria Valea Iașului va acorda anul acesta o atenție deosebită cadastrării domeniului public și privat al comunei. În anii anteriori, administrația publică a finalizat cadastrarea islazurilor comunale și a pășunilor alpine, iar anul trecut s-a făcut cadastrarea a 20 de km de drumuri comunale și locale.
Pentru acest an, în bugetul local au fost prevăzute sumele necesare pentru finalizarea programului de cadastrare la nivelul comunei, ceea ce înseamnă realizarea planurilor cadastrale pe alți 20 de km de drumuri comunale și locale.”Aceste drumuri, atât cele naționale cât și cele comunale și locale, în 2014, au primit denumiri de străzi. Demersul a fost aprobat de comisia de specialitate din cadrul Prefecturii Argeș și, de curând, am înaintat documentația pentru publicarea noilor denumiri în Monitorul Oficial, astfel încât toată operațiunea să fie făcută în concordanță cu normele în vigoare”, ne-a declarat primarul Nicolae Barbu. În completarea demersului, administrația publică locală a alocat în bugetul propriu o sumă de bani pentru confecționarea plăcuțelor pe care vor fi inscripționate noile denumiri ale străzilor. Plăcuțe de acest fel vor fi realizate și pentru proprietățile din comună (locuințe, instituții etc.), urmând să aibă loc o renumerotare a acestora. ”Împreună cu colegii din Primărie și consilierii locali am analizat această operațiune de acordare de noi denumiri străzilor și renumerotare a proprietăților, urmând ca în momentul în care vom finaliza operațiunile, cetățenii să primească din partea Primăriei un document oficial cu noua adresă, fiind incluse aici numele străzii și numărul proprietății. Țin să menționez că drumurile naționale, drumurile comunale și o parte din cele locale au primit denumiri de personalități din diverse domenii de activitate, dar mai ales personalități care au avut legătură cu cetatea de scaun de la Curtea de Argeș: Basarab I, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Regele Carol, Regele Ferdinand, Regina Elisabeta, Regina Maria, dar și Mihai Eminescu. Pentru străzile mai mici am ales denumiri locale, cum ar fi strada Nuculeț, strada Călinești, strada Rogoz, strada Cearșor, dar și unele denumiri date de numele locatarilor de pe respectivele străzi, rezultând astfel strada Stămătești, strada Bălășești”, a precizat primarul Nicolae Barbu.