09În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației privind proiectul de organizare/reorganizare a rețelei școlare a unităților de învățământ, administrația din Coșești, împreună cu Consiliul Director al școlii lucrează încă de pe acum la organigrama școlară pentru anul de învățământ 2018-2019. Se ia în calcul în primul rând evoluția demografică, una relativ constantă, însă în ușoară scădere, după cum spune primarul localității, Nicolae Pană.

“În plus, în ultimii ani s-a constatat o tendință de migrare a elevilor către unitățile de învățământ din orașe. Tocmai de aceea administrația din Coșești este preocupată de modernizarea bazei materiale a școlilor, de asigurarea unor condiții din ce în ce mai bune în desfășurarea actului instructiv-educativ. Ne preocupă, de asemenea, siguranța elevilor, transportul în cele mai bune condiții a acestora către și de la școală.  Încercăm astfel, pe cât putem, să reducem decalajele în primul rând din punctul de vedere al bazei materiale, între școlile din mediul urban și cele din mediul rural”, spune primarul din Coșești.

Pregătiri de iarnă
În vederea preîntâmpinării unor evenimente nedorite pe perioada anotimpului rece, administrația din Coșești a încheiat un contract cu o firmă privată care va asigura deszăpezirea arterelor de circulație, pe perioada iernii. De asemenea, materialul antiderapant a fost depozitat în punctele în care va fi necesară împrăștierea acestuia. În plus, conform normativelor legale în vigoare și a cerințelor ISU, a fost încheiat un contract cu o firmă specializată să intervină în orice situații de urgență.