Primăria comunei Dîrmăneşti
JUDEŢUL ARGEŞ
Nr.  2228 /08.07.2017

Primăria comunei Dîrmăneşti, judeţul Argeş  anunţă scoaterea la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului financiar contabil.
Probele de concurs se vor desfăşura la Primăria Dîrmăneşti după următorul program:
# 12.07.2017 , ora 10.00  - proba scrisă
# 13.07.2017 ora 10.00    - interviul


Dosarele de înscriere la concurs  se depun în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Dîrmănești, jud. Argeș și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu ultimele modificări și completări, la Primăria Dîrmăneşti – persoană de contact Moldoveanu Mihai 0248232106.
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu ultimele modificări și completări;
Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- Cunoștințe operare calculator;
- Vechime in specialitate 5 ani
Bibliografia, tematica și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei comunei  Dîrmăneşti, judeţul Argeş și pe pagina de internet.

PRIMAR
CIOLAN EMILIAN