domnesti primarDezvoltarea investiţiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă şi investiţii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create, creşterea salariilor, a vânzărilor, crearea unui parteneriat cu mediul privat. În acest context, administraţia publică din Comuna Domneşti se preocupă activ în crearea unui impact economic pozitiv generat de promovarea imaginii zonei şi, implicit, a comunei, precum şi atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă.
“Încercând să îndeplinim acest deziderat, în aceste zile s-a semnat contractul de concesiune a clădirii şi terenului aferent acesteia, situată în Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 2, unde a funcţionat în trecut o secţie a fabricii ARO din Câmpulung, şi care se afla într-o stare de degradare accentuată. Prin contract, concesionarul va amenaja o unitate profilată pe producţie şi testări piese auto. Această investiţie va genera circa două 200 de locuri de muncă şi va crea oportunitatea încheierii unui parteneriat pentru Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” Domneşti, în vederea unei dezvoltări profesionale a elevilor din localitate.
Concomitent cu acest demers, în măsura în care comuna Domneşti rămâne un nod importat atât administrativ, dar mai cu seamă comercial, în curând se va deschide un magazin din reţeaua PROFI. Situat central, va înlocui fosta grădină de vară, ajunsă o ruină, şi va crea un număr important de locuri de muncă. În această vară sunt premise de a începe construirea unei pensiuni turistice, care va contribui la promovarea zonei şi, în special, a Comunei Domneşti, şi va genera, de asemenea, noi locuri de muncă, deschizând totodată posibilitatea dezvoltării unor noi preocupări ale cetăţenilor din localitate.”, explică viceprimarul din Domneşti, Ion  Gabriel  Zăvoianu.

Un gând bun, sincere felicitări şi urări de bine tuturor femeilor.
La mulţi ani, de 8 Martie!
Primăria şi Consiliul Local Domneşti
Viceprimar, Gabriel  Zăvoianu