cetateniLuna februarie a găsit administrația publică a comunei Cetățeni cu bugetul de venituri și cheltuieli pe 2015 aprobat. Reprezentanții Primăriei au stabilit principalele direcții de alocare a banilor, bugetul fiind împărțit în două secțiuni, cea de funcționare și cea de dezvoltare.
Astfel, la capitolul cheltuieli de funcționare, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de aproximativ 3,2 milioane lei, banii fiind împărțiți pe mai multe categorii: pentru activitatea autorităților publice, pentru serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, pentru finanţarea activităţii de protecţie contra incendiilor etc. O bună parte din bani, aproximativ 1,4 milioane de lei, a fost alocată pentru finanţarea activităţii de învăţământ din localitate, inclusiv pentru hotărârile judecătorești pentru plata salariilor conform Legii 230/2011. Importante sume de bani au fost alocate și pentru activitățile de cultură, recreere, și religie (128.000 lei), incluzând aici și realizarea monografiei comunei Cetăţeni, dar și la capitolul asistență socială (366.000 lei), însemnând cheltuieli cu salariile pentru activitatea de asistenţă socială în caz de invaliditate, plata indemnizaţiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, ajutoare pentru încălzirea locuinței și alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale. 150.000 de lei din bugetul local au fost repartizați pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi reparare a drumurilor şi podurilor comunale. În ceea ce privește bugetul alocat secțiunii de dezvoltare, acesta are o valoare de 330.000 de lei și include următoarele obiective de investiții: continuarea lucrărilor la noul sediu al Primăriei Cetățeni – suma alocată 150.000 de lei; finalizarea lucrărilor de actualizare a PUG comuna Cetăţeni – suma alocată 30.000 lei; continuarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii Reabilitare D.C. 29 Cetăţeni Boteni – suma alocată 150.000 lei.
”Avem un buget acceptabil, pe baza căruia vom reuși să asigurăm toate cheltuielile de funcționare. La investiții rămân mai puțin bani, dar vom căuta, prin implementarea unor proiecte cu finanțare externă, să realizăm și alte obiective de investiții decât cele pentru care am alocat bani în bugetul local. Principala țintă o constituie atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea locală”, declară primarul Ion Toader.