slobozia primar”Alături de o echipă puternică, bazată pe respect și devotament pentru cetățeni, am reușit să realizăm obiectivele propuse la începutul mandatului. Am crezut și cred în dumneavoastră, locuitorii comunei Slobozia, și niciodată nu am abandonat ideea că localitatea noastră trebuie să fie una dintre localitățile moderne din județ. Este nevoie de multa muncă și ambiție, pentru a ajunge pe un loc fruntaș. Sunt mulțumit și împăcat cu ceea ce am reușit să fac în acești ultimi patru ani. Mi-am pus toată priceperea, seriozitatea și experiența în munca pe care am realizat-o ca reprezentant al administrației comunei Slobozia” – Funie Petre, Primar Slobozia.

Obiective realizate în perioada 2016 -2020
1. Drenaj Dolia cu deversare spre Nigrișoara.
2. Extindere rețea de distribuție apă potabilă(puț forat la remiza de pompieri).
3. Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Slobozia.
4. Reabilitare și termosistem la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Slobozia.
5. Racord electric la Casa de Cultură Slobozia și împrejmuire cu gard din beton a acesteia.
6. Alei pietonale peste Râul Dâmbovnic și reabilitare podeț.
7. Asfaltare DC 330 Dolia, proiect realizat cu fonduri europene prin GAL Vlașca de Nord.
8. Reabilitare și anvelopare termică Școala Generală nr.1 Slobozia - centru.
9. Reabilitare și dotare cu centrală termică a Dispensarului Uman din comuna Slobozia.
10. Întreținere și reparații la Școala Generală nr.2 Slobozia.
11. Asfaltare Strada Ion Creangă.
12. Asfaltare DJ 702F pe un tronson de 410 m - tronson dat în administrare Primăriei Slobozia pe o perioadă de 5 ani, prin  hotărâre a Consiliului  Județean Argeș.
13. Suplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă - proiect în cadrul căruia s-au forat 3 puțuri noi de apă, în vederea asigurării unui debit optim al apei pentru toate gospodăriile.
14. Canalizare în sistem centralizat și stație de epurare - faza I.
15. Teren de sport cu gazon sintetic la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu”, proiect aflat în derulare prin GAL Vlașca de Nord, cu termen de finalizare a lucrărilor la sfârșitul anului.
16. Monografia Comunei Slobozia – realizarea unui studiu și întocmirea unei monografii despre comună, despre realizări, despre oamenii și locurile care definesc localitatea.
17. Achiziție fost sediu BRD în vederea cooptării unor noi investitori în comuna Slobozia.
18. Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 3 Slobozia.
19. Amenajare Centru Comunal - realizarea unui parc și a unui loc de joacă pentru copii cu toate dotările necesare, proiect ce se va finaliza la sfârșitul acestui an.
20. Modernizare drumuri comunale-asfaltarea a 5 km de drum în comuna Slobozia.
21. Sprijin acordat bisericii pentru realizarea picturii și sculptarea catapetesmei.
22. Redarea circuitului agricol a 10 ha teren arabil prin eliminarea gunoaielor din punctele: dig-CAP, Malu Roșu - Bănicești și Dealu Mare - Fierbinți.

Obiective de viitor
1. Înființare rețea de distribuție gaze naturale;
2. Modernizare drumuri comunale - asfaltare a 7,8km de drumuri, în totalitate satul Nigrișoara și Slobozia;
3. Construirea unei săli de sport;
4. Cadastrarea gratuită a suprafețelor rămase din extravilanul comunei;
5. Extindere canalizare și racordarea cetățenilor la rețeaua de canalizare;
6. Reabilitarea Școlii cu clasele I-IV Nigrișoara în vederea realizării unui after-school, proiect ce se va realiza prin GAL ”Vlașca de Nord”;
7. Platformă de colectare și management gunoi de grajd în comuna Slobozia.
8. Introducerea iluminatului stradal prin lămpi LED în toată comuna Slobozia, proiect ce se va realiza prin accesarea fondurilor europene;
9. Întreținerea și reabilitarea drumurilor din extravilanul comunei;
10. Accesarea permanentă de fonduri europene, guvernamentale, fonduri de la Consiliul Județean, utilizarea fondurilor din bugetului local pentru realizarea de investiții;
11. Sprijinirea tinerilor în vederea accesării de fonduri europene;
12. Modernizarea (asfaltarea) DJ503 - Slobozia – Negrași – Rociu – Catanele – 42 km, prin programul POR;
13. Modernizarea(asfaltarea) DJ702F până la limita cu județul Dâmbovița (comuna Răscăieți);
14. Realizarea unei parcări pentru  tiruri la fostul CAP;
15. Sprijinirea unităților de cult (biserici) de pe raza localității pentru întreținerea și reabilitarea acestora.