leresti primar„Vom susține baza materială și logistică pentru un învățământ de calitate, vom continua atragerea investitorilor locali și străini pentru crearea de noi locuri de muncă, având în vedere că în perioada 2016-2020 am reușit înființarea a 120 de locuri de muncă noi, la Lerești. Vom promova parteneriatele locale, vom iniția programe educaționale pentru protecția mediului și, mai ales, vom încerca să valorificăm la maximum potențialul turistic enorm al zonei: Comuna Lerești - stațiune turistică de interes național” -  Marian Toader, Primar Lerești.

Satul Voinești și satul Lerești
Finalizarea obiectivelor de investiții/ proiecte aflate în derulare:
# modernizarea drumuri de interes local (str. Mușetoiu, str. Valea Foii, str. Țarină, str. Pahonțu, drum contur mal drept Râușor), proiect finanțat din fonduri europene prin PNDR, măsura 72, valoare totală 999.918 Euro.
# extinderea rețea de canalizare menajeră: str. Valea Foii, str. Roman, str. Răceni și ulița Redea, proiect finanțat prin fonduri guvernamentale prin PNDL2, valoarea totală alocată fiind de 1.895.366,22 lei.
# extinderea rețelei electrice de distribuție în zona Prund-Ulița Iaru;
# extinderea rețea gaze naturale în comuna Lerești;
# înființarea piață agroalimentară în comuna Lerești;
# reactualizare PUG;
# reabilitarea, modernizarea și extinderea grădiniței de copii din comuna Lerești, sat Voinești;
# asfaltare platformă târg săptămânal Voinești;
# oficializarea stemei localității;
# cadastrarea generală gratuită, prin fonduri europene (POR axa 1.1), concretizată prin obținerea de cărți funciare pentru toți lereștenii.

Propuneri pentru viitor
# asfaltarea - modernizarea drumurilor comunale (str. Răceni, ulița Toderoiu, ulița Băjenaru, ulița Redea, str. Roman, str. Foii și laterale, str. Bisericii, str. Aro, str. Teracota, str. Marinești, Valea lui Petru- laterale, str. Țarină I și II, ulița Șerb, ulița Cojocaru, str. Firică, strada Valea Mărului - laterală)
# extinderea rețelelor de utilități (canalizare, gaze, energie electrică, asfaltare), pe strada Poduri;
# construirea unei săli de sport în zona stadion și crearea Complexului Sportiv Lerești;
# continuarea igienizării, salubrizării și regularizării albiei Râului Târgului;
# menținerea unui mediu propice pentru o bună colaborare între administrația locală și mediul privat pentru promovarea turistică a zonei și valorificarea tradițiilor;
# continuarea sprijinirii bisericilor și lăcașelor de cult;
# continuarea reabilitării monumentelor istorice din localitate;
# extinderea rețelelor de utilități în zonele construibile;
# extinderea/modernizarea rețelei de iluminat, inclusiv zona Voina;
# continuarea amenajării de noi locuri de joacă pentru copii.

Satul Pojorâta
# obținerea finanțării și finalizarea proiectului ”Extindere rețea potabilă și canalizare menajeră”, valoare 3.425.843,10 lei;
# extinderea rețelei de gaze naturale în satul Pojorâta;
# amenajare torent Scoruș;
# asfaltare ulița Scoruș, ulița Bughița;
# construirea unui monument al eroilor.