domnesti primarInfrastructura de utilități a fost principala preocupare, în ultimii 3 ani, a edilului din Domnești, Ion Gabriel Zăvoianu, astfel că domneștenii beneficiază acum de apă curentă și de canalizare. S-au asfaltat și drumuri, a fost modernizat Târgul săptămânal, au fost reabilitate clădiri ce adăpostesc instituții publice, astfel că, la ceas de bilanț, enumerarea directă a obiectivelor atinse de administrația comunei arată, pe lângă preocuparea pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, și grija pentru avutul public.

„Preocuparea principală a mea ca primar în mandatul parțial de 3 ani a fost legată de a asigura cetățenilor comunei utilitățile de apă și canalizare. Astfel, am reușit finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare în primul an de mandat, urmând ca în următorii doi ani să executăm lucrări de racordare la rețeaua de apă a tuturor gospodăriilor, precum și la rețeaua de canalizare menajeră, unde s-au realizat pe lângă racorduri, și extinderi, ajungând astfel la un grad de acoperire de peste 80%. Concomitent cu aceste lucrări, în asociere cu comunele Corbi și Pietroșani, a fost înființată Societatea „APĂ CANAL VALEA DOAMNEI”, care distribuie la această ora apa potabilă în cele trei comune, iar în comuna Domnești asigură funcționarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare.”, explică primarul Ion Gabriel Zăvoianu.

Obiective de investiții realizate
# Prima înființare rețea publică de apă potabilă – proiect finalizat;
# Sistem de Canalizare menajeră – proiect finalizat;
# Lucrări de amenajare racorduri de apă și canalizare și extinderi la rețeaua de apă și canalizare – proiect inițiat și finalizat;
# Reabilitare drumuri locale prin asfaltare, refacere canale pluviale și accese la proprietăți 1 KM – proiect inițiat și finalizat;
# Modernizare târg săptămânal Domnești – proiect finalizat;
# Grup Sanitar Școala Generală – proiect inițiat și finalizat;
# Împrejmuire Liceul Tehnologic Domnești – proiect inițiat și finalizat;
# Extindere Cimitirului Sf. Ecaterina  – proiect inițiat și finalizat;
# Racord gaz și centrală termică pe gaz primărie – proiect inițiat și finalizat;
# Reabilitare anexa primare – amenajare sală de judo – proiect inițiat și finalizat;
# Centrală termică Liceul Tehnologic Domnești – proiect inițiat și finalizat;
# Dotare cu defibrilator și reparații la Centrul medical de permanență – proiect inițiat și finalizat;
# Reabilitare Dispensar Comunal – proiect inițiat și finalizat;
# Reabilitare Parc pct. Spital  – proiect inițiat și finalizat;
# Reabilitare și dotare grădiniță – proiect inițiat și aflat în implementare;
# Construire Sala de sport școlară – proiect inițiat, aflat în implementare;
# Reabilitare și dotare Casa de Cultură – proiect inițiat, aflat în implementare;
# Internet gratuit prin programul WIFI4EU  – proiect inițiat și finalizat;
# Lucrări de întreținere trotuar și spații verzi în centrul civic – proiect inițiat și finalizat;
# Sistem supraveghere video – proiect inițiat și finalizat.

Proiecte de viitor
# Modernizarea străzilor din localitate prin asfaltare, refacere rigole și accese la proprietate – proiect finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS);
# Extinderea rețelei de canalizare până la acoperirea întregii localități – proiect aflat în faza studiului de fezabilitate;
# Reabilitarea și extinderea trotuarelor precum și refacerea spațiilor verzi și amenajări – proiect aflat în derulare;
# Înființare grădiniță cu program prelungit – proiect finanțat și realizat prin Programul Operațional Regional, cu finalizare la data de 31.05.2021;
# Reabilitarea sistemului de iluminat public;
# Reabilitare și dotare Casă de Cultură – proiect aflat în derulare și înscris pe lista proiectelor finanțabile prin Compania Națională de Investiții;
# Construire Sală de sport școlară - proiect aflat în derulare și înscris pe lista proiectelor finanțabile prin Compania Națională de Investiții;
# Achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor;
# Înființare stație de compost pentru valorificarea gunoiului biodegradabil;
# Reabilitarea drumurilor agricole.