cosesti primarÎn ultimii ani la Coșești au fost asfaltate trei tronsoane de drum, în lungime totală de aproape 3 km, ceea ce nu este deloc puțin pentru o administrație care nu are la dispoziție un buget prea generos. În opinia primarului Nicolae Pană, asfaltarea drumurilor din localitate trebuie să rămână o prioritate.
„Am reușit să asfaltăm în acești ani trei drumuri și avem resurse financiare pentru încă un tronson, de 1,4 km. Am intervenit și reparat majoritatea drumurilor comunale distruse de intemperii. Consider ca prioritate asfaltarea în continuare a tuturor drumurilor din localitate. În plus, am toată încrederea că factorii de decizie din cadrul Consiliului Județean vor demara și finaliza procedurile de licitație în vederea asfaltării și modernizării drumului județean DJ 731D, ce traversează satele Jupânești și Priseaca.

În privința utilităților publice, pot spune că foarte importantă mi s-a părut alimentarea cu apă. Am obținut, prin programul PNDL 2, o finanțare de peste 1,5 milioane de euro pentru modernizare și extindere (foraje, bazine noi, stații de repompare, stații de tratare a apei). Trebuie să recunoaștem că la ora actuală încă mai avem probleme cu asigurarea continuității distribuirii apei în anumite zone din comună, situație care se va îmbunătăți odată cu dezvoltarea acestui proiect.
O altă prioritate pentru mine o reprezintă iluminatului public. În acest sens, am modernizat cele două tronsoane de pe DJ 731 și 731 D, urmând ca în continuare să schimbăm soluția de iluminat pe străzile laterale și să continuăm extinderea pe tronsoanele: Coșești- Jupânești, Leicești- Priseaca, Corbu-Lăpușani, Valea Păcurarului.
Am făcut toate demersurile pentru înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale. În acest sens am primit acordul Companiei Naționale Transgaz Mediaș pentru a ne racorda la magistrala de transport gaze naturale de la Piscani și, împreună cu UAT Dârmănești, să înființăm rețeaua de distribuție comuna Coșești. Pentru a asigura necesarul a peste 90% din gospodării și agenți economici, din studiile făcute este nevoie de 51,6 km de rețea, costurile ridicându-se la o valoare de peste 5,5 milioane de euro. Această finanțare a fost aprobată prin programul FDI, dar, din cauza conjuncturilor politice și economice actuale, au fost stopate finanțările. Suntem însă pregătiți pentru continuarea proiectului prin fonduri guvernamentale sau europene.
În privința canalizării, avem studiile necesare pentru modernizarea și extinderea sistemului, întrucât suntem într-un master plan de dezvoltare a județului cu o aglomerare de 4.000 de locuitori, iar comuna are nevoie stringentă și de canalizare.”, detaliază primarul din Coșești, Nicolae Pană.

Obiective realizate în ultimii 4 ani
# „Modernizare drum local Valea Corbului” - după ce s-a realizat înlocuirea rețelei de alimentare cu apă și sporirea capacității portante, proiectul a vizat amenajarea șanțurilor aflate de o parte și de alta a drumului și amenajarea de podețe pentru acces la proprietăți, fiind turnat asfalt pe o lungime de 0,9 km.
# Modernizare DC 231B Valea Păcurarului” - investiția a presupus lucrări de asfaltare pe o lungime de 1,2 km, precum și amenajarea de podețe de acces la proprietăți și amenajarea de rigole pentru colectarea apelor pluviale.
# Modernizare drum strada Primăriei și Valea lui Băj” – s-a asfaltat pe o lungime de 0,8 km și s-au realizat rigole betonate.
# Înlocuire rețea alimentare cu apă - Valea Corbului.
# Foraj puț Lăpușani.
# Pompă submersibilă apă Jupânești.
# Regularizare Valea Jinga pct .”La Mihalcea”.
# Modernizare iluminat public.
# Camere de luat vederi în toată comuna.
# Instalație grup pompe și tablou Cătun Corbu.
# Cadastrarea domeniului public (străzi, școli, primărie).
# Centrală combustibil solid cu gazeificare.
# Grup sanitar Școala Coșești.
# Grup sanitar Grădiniță Petrești.
# Grup sanitar Grădiniță Jupânești.
# Grup sanitar Grădiniță Priseaca.
# Grup sanitar Grădiniță Păcioiu.
# Grup sanitar Grădiniță Lăpușani.
# Cabină ecologică WC.
# Stații autobuz.
# Rigole Valea Păcurarului – în curs de execuție.
# Lucrări de regularizare și amenajare gârlă în zona Satului Petrești punctul „La Roșu” – în curs de execuție.
# Regularizare  Valea Tulburea – în curs de execuție.

Obiective de viitor
# Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale.
# Reabilitare, modernizare și extinderea sistemului de alimentare cu apă din localitate.
# Asfaltarea drumurilor comunale în ordinea urgențelor.
# Modernizarea și extinderea sistemelor de canalizare.
# Continuarea modernizării sistemului de iluminat public în comună.
# Realizarea unor baze sportive moderne.
# Realizarea unor locuri de joacă în cadrul fiecărei grădinițe și școli din localitate.
# Continuarea parteneriatului cu cultele.
# Continuarea modernizării școlilor și susținerea procesului de învățământ.
# Continuarea demersurilor în vederea realizării asfaltării de către Consiliul Județean Argeș a DJ 731D Jupînești-Priseaca.