cateasca primar 6”Când am pornit la drum în 2016, am avut în atenție toate aspectele vieții din comună, de la infrastructura mare – drumuri, alimentare cu apă, canalizare, gaze sau iluminat public – și până la întreținerea școlilor, grădinițelor și a căminelor culturale, crearea de spații de agrement. Fie că a fost vorba de investiții finanțate cu fonduri locale, guvernamentale sau europene, am căutat mereu cea mai avantajoasă variantă pentru cetățeni și comunitatea locală, asigurând un echilibru între veniturile comunei și necesitățile de dezvoltare. În ultimii ani s-au implementat proiecte importante care au schimbat în bine fața localității. Avem lucrări în derulare și cu siguranță vor urma și alte investiții.” – Eugen Mira, Primar Căteasca.

Investiții realizate
# Reabilitare Școala Generală I-VIII Căteasca.
# Reabilitare Grădinița și Școala Generală I-VIII.
# Asfaltare strada Bisericii – satul Cireșu.
# Asfaltare strada Poet Ion Bănuță, în satul Siliștea. Strada face legătura între DC 109, DJ 703B, str. prof. Gh. Tănase, str. Ilie Predescu, str. Geicani, str. Vulpenilor și DC 108.
# Asfaltare DC 105 în satul Cireșu, strada Stadionului. Strada face legătura între comuna Căteasca și comuna Oarja.
# Asfaltare strada Școlii în satul Cireșu. Strada face legătura între DC 105 și DC 109.
# Asfaltare parțială pe DC 109 în satul Siliștea. DC 109 face legătura între DC 105 si DJ 703B - satele Cireșu și Siliștea.
# Reabilitare Centru de Recreere în satul Cireșu.
# Reabilitare Cămin Cultural în satul Siliștea.
# Modernizare iluminat public prin schimbarea lămpilor în toata comuna, în anul 2018. Costurile privind consumul cu iluminatul public au scăzut cu 50%.
# Extindere iluminat public în comuna Căteasca: zona Peco Căteasca - de la ieșire din satul Gruiu până la Autostradă; zona pădurii din satul Recea; în satul Catanele, pe str. Sondei; în satul Coșeri, pe DC 105, de la societatea Marca România până la Autostradă.
# Realizare sistem de supraveghe stradal. Astfel, a fost eliminată taxa pentru pază, care era de 50 lei/ gospodărie.  
# Extindere rețea de gaze naturale pe următoarele străzi: Cuza Vodă – sat Coșeri; Dinică - sat Catanele; Teiușului – sat Cireșu; Poieniței – sat Siliștea; Puțișor – sat Căteasca; Ploieșteni - sat Gruiu; Păicești - sat Siliștea.
# Realizare branșament gaze și instalație de încălzire la Dispensarul Căteasca și la cabinetul stomatologic.
# Amenajare cabinet medical pentru medicii de familie la școala din satul Gruiu.
# Amenajare toaletă interioară la Căminul Cultural Gruiu.   
# Amenajări toalete interioară la Școala Gruiu și Școala Cireșu.
# Construire gard, amenajare parcare și alee pietonala la Școala Căteasca.
# Reabilitare stații de călători în satele Siliștea și Gruiu și efectuarea de reparații la toate celelalte stații de pe raza comunei.
# Construire teren de sport cu gazon sintetic la Școala Căteasca.
# Amenajare vestiare la terenul sintetic și la stadionul din satul Căteasca.
# Amenajare locuri de joacă în satele Căteasca, Catanele, Recea, Cireșu și Siliștea.
# Achiziție microbuz transport școlar.
# Achiziție tractor, remorcă, lamă și sărăriță, investiție realizată cu fonduri europene  nerambursabile.
# Reabilitare Cămin Cultural Catanele.
# Dotare buldoexcavator (în anul 2016), cu următoarele accesorii: tocător vegetație, kit picon, cupă trapezoidală, cupa taluzare.
# Realizarea unui centru de zi la fosta grădiniță din satul Coșeri.
# Pietruirea drumurilor locale, lucrare realizată anual.
# Implementarea sistemului de colectare a gunoiului menajer și a celui reciclabil din poartă în poartă.
# Acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în valoare de
1.000 lei.

Investiții în curs
# Amenajare gospodărie de apă în satul Siliștea, cu fonduri prin PNDL 2. Aceasta cuprinde: 2 foraje de mare adâncime; bazin din beton de stocare a apei ; o stație performată de tratare a apei; o stație de pompare; o conductă de aducțiune către rețeaua publică de apă potabilă care alimentează satele Siliștea și Cireșu.
# Înființare sistem de canalizare în satele Căteasca și Coșeri. Investiția cuprinde o rețea de canalizare pe o lungime de 8240 ml, 9 stații de pompare și o stație de epurare amplasată lângă podul de peste râul Argeș. Se așteaptă emiterea autorizației de construire, iar după emiterea acesteia vor putea începe execuția lucrărilor.
# Rețea de canalizare în satele Catanele și Recea. În prezent se lucrează la studiului de fezabilitate.
# Canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu. A fost depusă solicitare de finanțare prin PNDL la MDRAP, întrucât valoarea investiției este una foarte mare pentru a putea fi realizata cu fonduri de la bugetul local al comunei.
# Extindere rețea de gaze naturale în comuna Căteasca, pe străzile: Fierarului în satul Cireșu; Velceștilor, Înv. Petculescu și Teiuș în satul Gruiu; Trandafirilor și DJ 702G – zona Dobre - Tolea în satul Catanele; General Sandu, DJ 703B – ieșire Leordeni în satul Căteasca; prof. Tănase  Gh., Duțanilor,  Vulpenilor - fam. Radu Dan Cornel în satul Siliștea; Speranței în satul Recea; Ogrăzii în satul Coșeri.
# Asfaltare strada Vulpenilor – sat Siliștea și strada Velceștilor – sat Gruiu. Lucrarea este în faza realizării studiului de fezabilitate.
# Amenajare teren de sport la Școala Generala I-VIII Cireșu – lucrări în execuție.
# Amenajare locuri de joacă în satele Siliștea și Coșeri - lucrări în execuție.
# Cadastrarea gratuită a terenurilor în comuna Căteasca. Sunt în derulare 2 contracte  pentru cadastrarea gratuită a localității, acoperind aproximativ 50% din suprafața comunei.
# Amenajare drum acces, construire gard și parcare la sediul Primăriei Căteasca – proiectul tehnic este realizat și execuția lucrărilor va demara în 2021.
# Amenajare parc în satul Cireșu. Proiectul tehnic este realizat și se caută sursa de finanțare pentru realizarea investiției.
# Amenajare curte interioară Școala Generală Căteasca. Proiectul tehnic este realizat și se caută sursa de finanțare pentru realizarea investiției.

Obiective pentru mandatul 2020 -2024
# Rețea de canalizare în toată comuna.
# Asfaltarea drumurilor locale (ulițe) din toată comuna.
# Încheierea unui parteneriat cu Consiliul Județean Argeș pentru modernizarea drumurilor județene –DJ 702G și DJ 703B de pe raza comunei Căteasca prin turnare covor asfaltic și amenajare de trotuare în zonele locuite.
# Construirea sau amenajarea unei grădinițe cu program prelungit.
# Construirea a două terenuri sintetice, unul pentru satele Gruiu - Siliștea – Cireșu și unul pentru satele Catanele – Recea.