buzoesti primar”Obiectivele din cele două mandate au fost realizate punând întotdeauna pe primul loc nevoile și interesele cetățenilor comunei Buzoești. Am reușit să fac lucrări și investiții cu fonduri de la bugetul local, am atras finanțări externe, europene și guvernamentale, astfel încât să pot dezvolta și moderniza localitatea. Alături de echipa din Consiliul Local, în următorii patru ani, voi continua să realizez proiecte și investiții utile comunității, astfel încât fiecare locuitor să se bucure de condiții bune de trai și să fie mândru de localitatea în care trăiește” – Ion Tănase, Primar Buzoești.

Șerboeni – Vlăduța
Realizări
1. Pietruire drumuri comunale (2013);
2. Profilare drumuri cu autogreder (2016);
3. Asfaltare 6,5 km drumuri comunale conform proiectului ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești, județul Argeș” prin PNDL 2;
4. Modernizare și eficientizare iluminat public;
5. Introducere rețea de canalizare pe baza unui proiect finanțat din fonduri europene, în colaborare cu SC Apă Canal 2000 SA;
6. Renovare teren de fotbal în satul Șerboeni prin împrejmuire și construcția unor vestiare, investiții realizate cu fonduri europene prin GAL Găvanu Burdea;
7. Menținerea echipei locale de fotbal în Divizia D, cu clasare în primele locuri în fiecare sezon competițional, și a echipei de juniori;
8. Renovare curte Cămin Cultural Șerboeni; păstrarea tradiției de organizare a Horii Satului cu prilejul sărbătorilor pascale;
9. Construcție teren de sport cu gazon sintetic și sală de sport pentru tineret în incinta Școlii Șerboeni (proiect derulat cu finanțare europeană, contractul a fost semnat în august 2020);
10. Achiziționare sistem de aer condiționat și două videoproiectoare pentru Școala Șerboeni din sponsorizări;
11. Sprijinirea școlii și a grădiniței prin organizarea de activități culturale (spectacole, piese de teatru), opționale: cor vocal, dansuri;
12. Modernizare grup sanitar la Școala Șerboeni;
13. Organizare de competiții sportive pe școli (1 Iunie) cu acordare de premii;
14. Acordare premii pentru elevii cu rezultate bune la olimpiade la sfârșitul anului școlar;
15. Acordare cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
16. Sprijinirea Bisericii Șerboeni cu materiale (blană, căpriori);
17. Sprijinirea cu materiale a construcției Troiței Șerboeni și atragerea unor sponsorizări pentru finalizarea acesteia;
18. Renovarea Monumentului Eroilor la Biserica Șerboeni;
19. Depunerea studiului de fezabilitate pentru proiectul de înființare a rețelei de gaze naturale în localitate la Ministerul Dezvoltării, investiție ce urmează a fi finanțată din fonduri europene;
20. Sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere, proiect implementat la nivel județean;
21. Extindere rețea apă în izlaz;
22. Intervenții în situații de urgență (inundații, incendii, deszăpeziri).
Obiective pentru mandatul 2020 -2024
1. Construcție teren de sport cu gazon sintetic și sală de sport pentru tineret în incinta Școlii Șerboeni (proiect derulat cu finanțare europeană, contractul a fost semnat în august 2020);
2. Introducerea iluminatului în cimitir;
3. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de înființare a rețelei de gaze și demararea lucrărilor;
4. Amenajarea unei baze sportive în satul Șerboeni (împrejmuire la stradă, tribune, gazon, nocturnă și pistă de alergare) printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI);
5. Extinderea rețelei de canalizare;
6. Construirea unui pod pietonal  în punctul ”Vătafu”;
7. Intervenții cu buldoexcavator și greder în situații de urgență;
8. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor;
9. Amenajarea unui parc de joacă pentru copii.

Ionești - Redea
Realizări
1. Pietruire drumuri comunale (2013 și 2016);
2. Realizarea proiectului și a studiului de fezabilitate pentru asfaltarea unor drumuri în satul Ionești Vale, buget local (proiect aflat în faza licitației pentru atribuirea lucrărilor);
3. Asfaltare drum de exploatație agricolă Ionești – Podeni, investiție derulată cu fonduri europene prin Măsura 1.2.5 a PNDR;
4. Introducere rețea de canalizare prin proiectul cu finanțare europeană derulat în colaborare cu SC Apă Canal 2000 SA;
5. Renovare Grădinița Ionești;
6. Amenajare loc de joacă la Grădinița Ionești;
7. Renovare Cămin Cultural Ionești;
8. Achiziționare sistem de aer condiționat pentru Grădinița Ionești pe baza unei sponsorizări;
9. Menținerea organizării târgului anual de ”Sf. Petru” și înființarea Horii Satului de Rusalii;
10. Acordare cadouri copiilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă;
11.Intervenții în situații de urgență (inundații, incendii, deszăpeziri);
12. Modernizare și eficientizare iluminat public;
13. Sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere, proiect implementat la nivel județean;
14. Depunerea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de gaze în localitate la Ministerul Dezvoltării, investiție ce urmează a fi realizată cu finanțare din fonduri europene;
15. Sprijin pentru Biserica Ionești și Mănăstirea ”Sf. Treime”;
16. Regularizarea râului Teleorman în parteneriat cu ”Apele Române”;
17. Asigurarea transportului școlar.
Obiective pentru mandatul 2020 - 2024
1. Demararea lucrărilor de asfaltare a drumurilor în satele Ionești Vale și Redea, pe baza unui proiect cu finanțare din bugetul local;
2. Extinderea rețelei de canalizare în satele Ionești și Redea;
3. Introducerea iluminatului în cimitir;
4. Demararea lucrărilor de renovare a dispensarului uman din incinta Școlii Ionești;
5. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor;
6. Demararea lucrărilor pentru realizarea rețelei de gaze naturale;
7. Amenajarea unui pod peste râul Teleorman;
8. Intervenții cu buldoexcavator și greder în situații de urgență;
9. Amenajarea unui parc de joacă pentru copii.

Vulpești – Bujoreni
Realizări
1. Pietruire drumuri comunale (2013, 2015, 2016);
2. Reabilitare Școala Vulpești (anvelopare termică, acoperiș);
3. Amenajare grup sanitar în incinta Grădiniței cu Program Normal Vulpești;
4. Modernizare grup sanitar la Școala Vulpești;
5. Construire monument istoric în cinstea lui Mircea cel Bătrân;
6. Reabilitare sediu Primărie Buzoești (termosistem, acoperiș, grupuri sanitare) și împrejmuirea clădirii;
7. Construcție magazie de lemne la Primăria Buzoești;
8. Săpături șanțuri în islazul comunal;
9. Sprijin pentru deschiderea unei farmacii pe lângă dispensarul uman în satul Vulpești;
10. Achiziționare microbuz pentru transportul elevilor;
11. Achiziționare buldoexcavator pentru lucrări edilitare cu fonduri europene prin GAL Găvanu Burdea;
12. Refacere gard la terenul sintetic de la baza sportivă din incinta Școlii Vulpești;
13. Sprijin pentru  Biserica Vulpești (renovare biserica veche, sfințirea bisericii noi);
14. Construcția unui pod peste Pârâul Tunsu în zona Haidoiu;
15. Construcția unui pod peste Pârâul Tunsu în zona Pleșești;
16. Construcția unui pod peste Pârâul Tunsu în zona Bisericii;
17. Modernizare și eficientizare iluminat public;
18. Depunerea unui proiect care prevede asfaltarea mai multor drumuri locale în satul Vulpești la Compania Națională de Investiții (CNI);
19. Depunerea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de gaze în localitate la Ministerul Dezvoltării, proiect ce urmează a fi realizat cu finanțare din fonduri europene;
20. Sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere, proiect implementat la nivel județean;
21. Intervenții în situații de urgență (inundații, incendii, deszăpeziri);
22. Reabilitare curte Cămin Cultural Vulpești și menținerea tradiției organizării Horii Satului de sărbătorile pascale;
23. Păstrarea tradiției organizării târgului anual de ”Sf. Marina”;
24. Acordare cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
25. Organizare competiții sportive cu acordare de premii pentru copii (1 Iunie);
26. Amenajare loc de joacă la Grădinița Vulpești;
27. Asigurarea transportului școlar pentru copii;
Obiective pentru mandatul 2020 -2024
1. Demararea lucrărilor pentru extinderea rețelei de canalizare conform proiectului finanțat prin Fondul de Coeziune II în parteneriat cu SC Apă Canal 2000 SA;
2. Demararea lucrărilor de asfaltare a drumurilor locale în satul Vulpești, proiectul a fost depus la Compania Națională de Investiții (CNI);
3. Demararea lucrărilor în vederea realizării rețelei de gaze;
4. Construirea unei stații de pompare la rețeaua de alimentare cu apă  a satului Vulpești;
5. Proiect pentru extinderea iluminatului public în satul Bujoreni, zona ”Pădure”;
6. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor;
7. Asfaltarea DJ 504 în satele Cornățel și Vulpești cu amenajarea șanțurilor, podețelor și a trotuarelor, proiect derulat de Consiliul Județean Argeș în colaborare cu autoritățile locale;
8. Intervenții cu buldoexcavator și greder în situații de urgență.
9. Amenajarea unui parc de joacă pentru copii.

Tomșanca
Realizări
1. Pietruire drumuri comunale (2013 - 2016);
2. Reparații asfaltice pe drumurile comunale (2016);
3. Extindere rețea de apă în islazul comunal;
4. Împrejmuire la Grădinița Tomșanca;
5. Amenajare cameră de agrement pentru tineret la Grădinița Tomșanca;
6. Reabilitare exterioară la Grădinița Tomșanca;
7. Amenajare grup sanitar și montare fosă septică la Grădinița Tomșanca;
8. Intervenții în situații de urgență (inundații, incendii, deszăpeziri);
9. Menținerea tradiției organizării târgului anual de Sărbătoarea Sânzienelor (Drăgaica);
10. Acordare cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
11. Sprijin pentru Biserica Tomșanca (reparații centrală, termopane, lemne); construcția unui Monument al Eroilor Satului Tomșanca;
12. Sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere, proiect implementat la nivel județean;
13. Depunerea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de gaze în localitate la Ministerul Dezvoltării, investiție ce urmează a fi realizată cu finanțare din fonduri europene;
14. Modernizare și eficientizare iluminat public;
15. Asigurarea transportului școlar pentru copii.
Obiective pentru mandatul 2020-2024
1. Realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect privind asfaltarea unor drumuri în satul Tomșanca;
2. Demararea lucrărilor pentru înființarea rețelei de gaze;
3. Introducerea iluminatului în cimitir;
4. Introducerea rețelei de canalizare;
5. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor;
6. Intervenții cu buldoexcavator și greder în situații de urgență;
7.Amenajarea unui parc de joacă pentru copii.

Cornățel
Realizări
1. Pietruire drumurilor comunale;
2. Reabilitare Cămin Cultural Cornățel;
3. Reabilitare Grădinița Cornățel (anvelopare termică, acoperiș, grupuri sanitare în interior);
4. Sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere, proiect implementat la nivel județean;
5. Modernizare și eficientizare iluminat public;
6. Depunerea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de gaze în localitate la Ministerul Dezvoltării, investiție ce urmează a fi realizată cu finanțare din fonduri europene;
7. Depunerea unui proiect privind asfaltarea drumurilor locale în satul Cornățel la Compania Națională de Investiții (CNI);
8. Reabilitare fântâni;
9. Sprijin pentru Biserica Cornățel (tâmplărie termopan);
10. Intervenții în situații de urgență (inundații, incendii, deszăpeziri);
11. Racordarea Bisericii Cornățel la rețeaua de alimentare cu apă ;
12. Racordarea terenului de fotbal din satul Cornățel la rețeaua de alimentare cu apă;
13. Sprijin financiar pentru echipa de fotbal ”Speranța Cornățel”;
14. Acordare cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
15. Asigurarea transportului școlar.
Obiective pentru mandatul 2020-2024
1. Demararea lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare, investiție finanțată prin Fondul de Coeziune II și realizată în colaborare cu SC Apă Canal 2000 SA;
2. Demararea lucrărilor de înființare a rețelei de gaze;
3. Demararea lucrărilor de asfaltare a drumurilor locale în satul Cornățel, pe baza unui proiect depus la Compania Națională de Investiții (CNI);
4. Demararea unui proiect pentru construcția vestiarelor la terenul de fotbal;
5. Demararea construcției unui lăcaș de cult ”Troiță”;
6. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor;
7. Asfaltarea DJ 504 în satele Cornățel și Vulpești cu amenajarea șanțurilor, podețelor și a trotuarelor, proiect derulat de Consiliul Județean Argeș în colaborare cu autoritățile locale;
8. Intervenții cu buldoexcavator și greder în situații de urgență;
9. Amenajarea unui parc de joacă pentru copii.

Podeni – Buzoești - Curteanca
Realizări
1. Pietruire drumuri comunale;
2. Modernizare și eficientizare iluminat public;
3. Amenajare săli de clasă și grup sanitar la Grădinița cu Program Normal Buzoești;
4. Înlocuire conducte de apă în satele Podeni, Buzoești și Curteanca;
5. Branșarea gospodăriilor la noile conducte de alimentare cu apă;
6. Modernizare stații de pompare a apei ”Asociație” – ”Gavrilă” prin dotare cu pompe noi și bazine de suplimentare a apei;
7. Depunerea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de gaze în localitate la Ministerul Dezvoltării, investiție ce urmează a fi realizată cu finanțare din fonduri europene;
8. Introducere rețea de energie electrică în cimitirul Curteanca;
9. Cadastru realizat pentru un teren de lângă Troița Curteanca, în vederea demarării unui proiect pentru înființarea unei firme de catering (finanțat din fonduri europene) în parteneriat cu Parohia Buzoești;
10. Demarare lucrări de decolmatare a lacului Curteanca;
11. Sprijin financiar acordat bisericilor din satele Podeni și Buzoești (construcție cameră mortuară Podeni, construcție altar de vară Buzoești)
12. Acordare cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
13. Reabilitare fântâni;
14. Intervenții în situații de urgență (inundații, incendii, deszăpeziri);
15. Asigurarea transportului școlar.
Obiective pentru mandatul 2020-2024
1. Demararea lucrărilor de introducere a rețelei de gaze în cele trei sate;
2. Proiect pentru extinderea rețelei electrice în punctul SMA;
3. Construcția unui centru alimentar cu sală de mese și organizare de evenimente pentru cetățeni (finanțare din fonduri europene) și deschiderea unui magazin funerar;
4. Demararea lucrărilor la rețeaua de canalizare;
5. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor;
6. Intervenții cu buldoexcavatorul și autogrederul pentru situații de urgență;
7. Amenajarea unui parc de joacă pentru copii.