bascov primarStimați cetățeni,
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o până acum și pentru aportul cu care dumneavoastră, cetățenii Comunei Bascov, ați contribuit la dezvoltarea și modernizarea localității noastre și sunt convins că același lucru o să facem împreună și de aici înainte.
În contextul progreselor înregistrate, a investițiilor realizate în comuna Bascov prin Strategia de Dezvoltare pentru perioada 2016-2020, sunt convins că proiectul pe care vi-l prezint în Strategia de Dezvoltare 2020-2024 (noua strategie de dezvoltare a comunei Bascov) o să fie conform așteptărilor dumneavoastră și, totodată, să aducă localitatea Bascov în rândul celor mai dezvoltate localități din țară.

Ca Primar al localității mi-am propus să finalizez investițiile începute și să promovez noi investiții care să ducă la creșterea nivelului de trai, cât și la creșterea potențialului localității, așa cum sunt sigur că s-a observat în urma perioadă, cum treptat comuna noastră s-a dezvoltat, a devenit tot mai frumoasă, mai primitoare, atât pentru locutori, cât și pentru investitori.
Viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face așa cum dorim trebuie să colaborăm împreună pentru a găsi cele mai cele mai potrivite direcții de dezvoltare.
Prin toate investițiile realizate și cele în curs de realizare, aici va fi locul unde locuim cu plăcere, locul unde familiile noastre se vor dezvolta armonios, în siguranță și prietenie.
Vă asigur de sprijinul meu în continuare, astfel încât, ceea ce ne propunem să devină realitate.
Continuăm împreună pentru dezvoltarea, afirmarea  și modernizarea comunei Bascov!

Gheorghe Stancu, Primar Comuna Bascov

Proiecte de viitor
Educație
# Construcție creșă - lucrările au început pe 20 august, termen de finalizare mai 2021;
# Extinderea cu două săli a Grădiniței cu Program Prelungit Bascov;
# Înființare a două grupe pentru programul prelungit la Grădinița Valea Ursului, 2x20 copii, chiar din septembrie 2020;
# Construirea unei săli de sport cu 106 locuri la Școala Bascov;
# Dotarea în continuare a sălilor de clasă cu table interactive la toate școlile și grădinițele din comună;
# Subvenționarea diferenței la norma de hrană pentru preșcolarii de la grădinițele cu program prelungit;
# Subvenționarea transportului în comun al tuturor elevilor și cadrelor didactice;
# Acordarea de burse școlare-diplome și premii în bani tuturor elevilor care s-au evidențiat la concursuri și olimpiade;
# Achiziționarea a încă un microbuz școlar;
# Înființarea unor ateliere de creație pentru copii pentru perioada vacanțelor-școala de vară;
# Întreținerea permanentă, reparații curente a tuturor școlilor și grădinițelor;
# Susținerea unei platforme digital - educaționale pentru toți elevii și preșcolarii din Bascov;
# Asigurarea asistenței medicale în școli și grădinițe;
# Promovarea educației continue în domeniul TIC prin organizarea de cursuri de formare la nivel de școală.

Cultură sport și culte
# Susținerea financiară pentru toate activitățile culturale - orchestră, soliști de muzică populară, grup vocal bărbătesc și dansatori;
# Amenajarea Muzeului Satului;
# Lărgirea gamei de activități de formare gratuite;
# Achiziționarea unui autocar pentru transportul artiștilor ”Doina Bascovului” în județ, în țară și străinătate;
# Formarea ”Clubului Tineretului”;
# Organizarea anuală a spectacolului ”Zilele Comunei Bascov”
# Susținerea financiară pentru finalizarea lucrărilor la Biserica din Valea Ursului și întreținerea tuturor  bisericilor de pe raza comunei;
# Amenajarea unui cimitir ortodox pentru parohiile Rotărești și Păișești;
# Amenajarea unei troițe la intersecțiile din centrul unor sate și a unui miniparc la Biserica din centru Bascov;
# Construcție bază sportivă în centrul comunei - fosta bază Petrolul cu tribună de 1.680 de locuri, nocturnă, grup de vestiare, parcări - proiect finanțat prin Compania Națională de investiții, lucrările fiind preconizate să înceapă în octombrie 2020;
# Construcție sală de sport pe stadionul de la Valea Ursului - documentația se află depusă la CNI spre analiză;
# Susținerea financiară a Clubului ACS Unirea Bascov și a activităților sportive: fotbal, caiac-canoe, tenis de câmp, judo;
# Achiziționarea unui autocar pentru deplasarea echipei în județ și în țară;
# Înființarea și susținerea grupelor de copii pentru activitățile sportive de pe lângă echipa ACS Unirea Bascov;
# Competiții anuale sportive (fotbal) între sate.
Protecție socială și protecția mediului
# Subvenționarea anuală la încălzire și alte ajutoare de urgență;
# Subvenționarea pentru branșamentele de apă și apă uzată a unor categorii de persoane;
# Proiect de mediu privind gestionarea apelor uzate, decolmatarea și amenajarea canalelor pluviale;
# Turism ecologic, dezvoltare durabilă, creșterea calității vieții;
# Identificarea terenurilor degradate pentru reconstrucție ecologică prin împădurire;
# Achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
# Organizarea de campanii de educare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere- protejarea mediului înconjurător;

Cadastru
Cadastrarea gratuită a tuturor proprietăților din comuna Bascov - 3.847 ha, aproximativ 6.500 de imobile. Lucrările vor fi finanțate prin POR - fonduri europene.
Economie și mediu de afaceri
# Amenajarea în cadrul PUG-ului și a unor PUZ-uri de noi platforme industriale în vederea atragerii investitorilor străini și autohtoni;
# Facilități fiscale pentru sprijinirea investitorilor;
# Promovarea proiectelor și investițiilor locale;
# Programe de calificare și reconversie profesională;
# Sprijinirea și consultarea gratuită a tinerilor din localitate în vederea accesării fondurilor europene;
# Înființarea unui centru de informare turistică;

Transport în comun
# Înființarea Serviciului propriu la nivelul comunei Bascov. Documentația se află în faza de licitație și sunt avute în vedere 3 scenarii:
1. Delegarea Serviciului către un operator autorizat;
2. Achiziționarea de către Primărie de mijloace de transport;
3. Asocierea cu Primăria Pitești - tip ADIA și revenirea traseului liniei 2 și prelungirea traseelor liniei 11 și liniei 14;
# Modernizarea stațiilor de autobuz și amenajarea de stații noi;
# Subvenționarea transportului în comun pentru anumite categorii;
# Dotarea stațiilor de autobuz cu mijloace moderne de afișaj de curse și wi-fi.