mioveniNu mai puțin de 120 de obiective (unele în derulare, altele noi) se află cuprinse în bugetul destinat dezvoltării orașului Mioveni pentru anul 2020. „Obiectivele au fost stabilite în concordanță cu strategia de dezvoltare a orașului, însă au fost incluse și obiective de investiții propuse atât de consilierii locali și de reprezentanții administrației locale, cât și de cetățeni, în cadrul dezbaterilor publice.”, spune primarul Ion Georgescu.

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1. Spitalul Orășenesc Mioveni.
2. Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Primăverii.
3. Amenajare Cămin C - Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni.
4. Amenajare platforme cimitir str. Egalității.
5. Amenajare vestiare scenă zona picnic Făget.
6. Asfaltare str. Primăverii.
7. Asfaltare Aleea Iacobeștilor, cartier Făget.
8. Asfaltare Aleea Poienii.
9. Consolidare versant str. Uzinei.
10. Construire corp grădiniță - completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii.
11. Extindere rețea alimentare gaze naturale Clucereasa.
12. Extindere rețea de alimentare cu energie electrică pentru racordare consumatori casnici str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor.
13. Instalații de ventilație și climatizare Grădinița Florile Soarelui.
14. Instalații de ventilație și climatizare la Grădinița cu program normal Campionii.
15. Înființare (extindere) sistem distribuție gaze naturale în satul Făget.
16. Pod peste râul Argeșel, cartier Racovița-oraș Mioveni, între DN73D și DC 85.
17. PUG+PUZ+PUD.
18. Rigolă pluvială strada Cătrăbocului.
19. Rigolă pluvială zona inundabilă Râul Argeșel în oraș Mioveni.
20. Rigolă pluvială zona inundabilă Râul Târgului, oraș Mioveni.
21. Sala sporturilor oraș Mioveni.
22. Sens Giratoriu- Intersecție str. Colibași și și DN73D.

LUCRĂRI NOI
23. Acoperiș Tribună Stadion orășenesc Mioveni.
24. Amenajare adăpost protecție civilă Catedrala Sf. Apostoli Petru și Pavel.
25. Amenajare platformă pentru persoane cu handicap Catedrală Sf. Apostoli Petru și Pavel.
26. Amenajare împrejmuire și alei cimitir cartier Clucereasa.
27. Amenajare împrejmuire și alei cimitir cartier Făget.
28. Amenajare loc de joacă strada Gării, cartier Clucereasa.
29. Amenajare loc de joacă/fitness zona bloc H36.
30. Amenajare spațiu de recreere în curtea Școala George Topârceanu.
31. Relocare loc de joacă Școala Făget.
32. Amenajare parcare interioară Școala George Topârceanu
33. Amenajare parcare Spital orășenesc Mioveni
34. Suprafațare parcare bloc M7.
35. Modernizare parcare bloc M2B și M2C.
36. Amenajare semaforizare strada Uzinei, poarta 3 Automobile Dacia.
37. Modernizare sistem semaforizare B-dul Dacia.
38. Amenajare teren de sport, cartier Clucereasa.
39. Amenajare trasee turistice oraș Mioveni.
40. Asfaltare Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița.
41. Asfaltare str. Părăști.
42. Asfaltare strada Aleea Poienii, tronson 2.
43. Asfaltare strada Egalității (tronson I).
44. Modernizare sens giratoriu strada Uzinei, poarta 3 Automobile Dacia.
45. Amenajare rigolă carosabilă strada Mihail Sorbul.
46. Variantă ocolitoare oraș Mioveni.
47. Cadastru edilitar imobiliar oraș Mioveni.
48. Capelă mortuară în curtea bisericii din Colibași.
49. Execuție sistem climatizare Piața Dacia.
50. Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la imobile din patrimoniul orașului Mioveni.
51. Modernizare platforme de gunoi.
52. Parc tematic stadion Gabriel Catillaz.
53. Pistă de biciclete zona Dealul Viilor.
54. Puț forat intersecție Aleea Ghe. Filipescu cu str. Colibași.
55. RK tavanul Sălii de Sport Liceul Iulia Zamfirescu.
56. Sistem supraveghere video cartier Clucereasa.
57. Sistem supraveghere video cartier Făget.
58. Alimentare cu apă Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița.
59. Extindere alimentare cu apă strada Mănești, cartier Colibași.
60. Alimentare cu apă strada Condilești, cartier Colibași.
61. Extindere alimentare cu apă Făget, zona Picnic.
62. Extindere rețea alimentare cu apă strada Dinicu Golescu, cartier Colibași.
63. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Mihail Sorbul.
64. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Nicolae Titulescu.
65. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Stejarului.
66. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Valea Neagră.
67. Construire rețea apă potabilă pe tronsonul B-dul Dacia - strada Dinicu Golescu-stadion Colibași.
68. Sectorizare rețea de alimentare cu apă oraș Mioveni.
69. Îmbunătățire parametri de preluare ape pluviale în zona CKD, strada Ing. Vasile Costescu.
70. Îmbunătățire parametri de preluare ape pluviale în zona Omsan, strada Automobiliștilor.
71. Colectare ape pluviale-zona intersecție strada Dealul Viilor cu strada Perilor.
72. Regularizare ape pluviale strada General Lăcătușu, cartier Racovița.
73. Extindere rețea canalizare menajeră strada Dinicu Golescu, cartier Colibași.
74. Extindere rețea de canalizare menajeră cartier Clucereasa.
75. Extindere rețea de canalizare menajeră Făget, zona Picnic.
76. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Munteniei.
77. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Perilor.
78. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Piscul Ilinii.
79. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Prunilor.
80. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Mănești, cartier Colibași.
81. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Pascal Unguran.
82. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Dealul Viilor (tronson 2).
83. Canalizare menajeră Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița.
84. Alimentare cu gaze naturale clădire CT2, oraș Mioveni.
85. Extindere rețea distribuție gaze naturale B-dul Dacia, cartier Colibași (zona cimitir).
86. Extindere rețea alimentare cu gaze naturale strada Sold. Nicolae Ungureanu.
87. Extindere rețea gaze naturale str. Argeșelului.
88. Extindere rețea gaze naturale str. Dinicu Golescu (tronson II).
89. Extindere rețea gaze naturale str. Dumitrașcu Brătianu.
90. Extindere rețea gaze naturale str. Nicolae Racoviceanu.
91. Extindere rețea gaze naturale str. Perilor.
92. Extindere rețea gaze naturale str. Prunilor.
93. Extindere rețea gaze naturale str. Egalității.
94. Extindere rețea gaze naturale str. Mănești.
95. Extindere rețea gaze naturale str. Râurilor.
96. Extindere rețea gaze naturale str. Dealul Bisericii.
97. Extindere rețea gaze naturale str. Dealul lui Dună.
98. Iluminat public parcare Spital orășenesc Mioveni.
99. Lucrări de alimentare cu energie electrică Cămin B și C- Liceul Tehnologic Construcții de Mașini.
100. Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Părăști.
101. Alimentare cu energie electrică iluminat public Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița.
102. Cofinanțare extindere rețea de alimentare cu energie electrică pentru racordare consumatori casnici strada Preot Constantin Lupașcu.
103. Execuție instalație electrică (inclusiv modernizare tablou electric), pentru alimentare echipamente instalate periodic în Centrul Civic.
104. Extindere rețea de alimentare cu energie electrică pentru racordare consumatori casnici Calea Boteni.
105. Extindere rețea de joasă tensiune pentru consumul casnic și iluminat public strada Stadionului, cartier Făget.
106. Extindere rețea de joasă tensiune pentru consumul casnic și iluminat public strada Uzinei.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
107. Studii și proiecte.
108. Achiziție teren, oraș Mioveni.
109. Centrală termică apartament M6, oraș Mioveni.
110. Centrală termică apartament N2, oraș Mioveni.
111. Centrală termică apartament P22, oraș Mioveni.
112. Centrală termică apartament T2A, oraș Mioveni.
113. Centrală termică la Bloc B Grup Școlar.
114. Centrală termică la Grădinița Campionii.
115. Dotări punct de comandă Protecție Civilă Mioveni.
116. Echipamente medicale Spital Orășenesc Mioveni.
117. Panou publicitar LED.
118. Paturi pentru Spitalul orășenesc Mioveni.
119. Platforme subterane pentru colectare selectivă a deșeurilor menajere.
120. Sistem de digitalizare Spital orășenesc Mioveni.

Belșug în casă, bucurie în suflet, optimism și împliniri în familie. Acestea sunt urările noastre cu ocazia zilei de 8 Martie, pentru toate doamnele și domnișoarele! La mulți ani!
Primăria și Consiliul Local Mioveni
Primar, Ion Georgescu