cj argesÎn luna februarie, în cadrul ședinței Consiliului Județean Argeș, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2020. În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, propunerea cheltuielilor a fost fundamentată în concordanță cu strategia de dezvoltare a Județului Argeș, fiind incluse obiective de investiții care sunt asigurate din următoarele surse de finanțare: fonduri externe nerambursabile, bugetul de stat - fonduri aprobate prin PNDL, buget local, transferuri pentru cheltuieli de capital (sănătate, cultură, asistență socială–unități de asistență medico-socială).

# Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești.
# Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean Argeș.
# Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer Cumpăna”.
# Restaurarea Muzeului Județean Argeș.
# Conservarea și consolidarea Cetății Poienari.
# Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet.
# Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ.
# Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești.
# Extindere și dotare spații urgență Spitalul Județean de Urgență.
# Proiect "Castru Jidova - simbol al Romei la granița imperiu și lumea barbară"
# Proiect "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.
# Proiect "Alternative for Social Suport Inspiring Transformation" ASSIST.
# Proiect "Complex de 3 Locuințe protejate și centru de zi, comuna Băbana.
# Proiect "Complex de 4 Locuințe protejate și centru de zi, comuna Tigveni.
# Proiect "Complex de 4 Locuințe protejate și centru de zi, comuna Tigveni.
# Proiect "Complex de 4 Locuințe protejate și centru de zi, comuna Ciofrângeni.
# Proiect "VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță " ASSIST.
# Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș.
# Proiect “Centrul Europe Direct Argeș”.
# Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență.
# Construire corp de clădire nou la Spitalul Județean de Urgență Pitești.
# Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești.
# Construire clădire birouri administrative P+1E la Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni.

Drumuri ce vor intra în reabilitare
# Modernizarea drumului județean DJ504 - limita jud. Teleorman -Popești - Izvoru - Recea - Cornățel - Vulpești (DN 65A), pe raza com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești.
# Modernizarea drumului județean DJ 503 -  lim. jud. Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja – Catanele.
# Modernizare DJ 703 B Morărești-Uda.
# Modernizare DJ 702 A Ciupa-Rătești.
# Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A) - Șerbănești (DJ 659).
# Modernizare DJ 703 B Șerbănești (DJ 659) - Siliștea, în comunele Rociu și Căteasca.
# Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679) - Costești (DN 65A), la Lunca Corbului și Costești.
# Modernizare DJ 731 D, km 7+450-19+674.
Poduri
# Pod pe DJ 741 Pitești-Valea Mare-Făgetu-Mioveni.
# Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca.
# Pod pe DJ 738 Jugur - Drăghici - Mihăești, peste râul Târgului.
# Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeș (DN 7 C) - Valea Danului – Cepari.