Tipărire

schitu golestiConducerea administrației din Schitu Golești a definitivat programul de investiții pentru anul 2020, lista cuprinzând finalizarea unor obiective demarate deja, dar și o serie de proiecte noi. Conform declarațiilor primarului Vasile Miriță, concomitent se vor căuta surse de finanțare și se vor depune documentații pentru atragerea granturilor, în funcție de necesitățile comunității.”Anul acesta se va finaliza sistemul  de canalizare, etapa I, proiect finanțat de la bugetul de stat (PNDL) și bugetul local. Suntem cu lucrările mult avansați față de termenul din documentație, ceea ce reprezintă cu siguranță o veste bună pentru cetățeni. Reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural este, de asemenea, un obiectiv pe care anul acesta îl vom da în folosință. Amintesc că lucrarea este realizată prin atragerea de fonduri europene, noi ca UAT asigurând doar o co-finanțare accesibilă bugetului propriu. Vom continua implementarea programului POCU, ce presupune, printre alte măsuri, realizarea a 12 planuri de afaceri de către 12 beneficiari, concomitent cu începerea unor mici afaceri pe cont propriu, branșamente la rețeaua de apă pentru 64 de gospodării din cadrul grupului țintă, branșamente la rețeaua de energie electrică la 62 de case, intervenții- reparații la 30 de locuințe.”, spune primarul din Schitu Golești.

Campania de introducere a rețelei de gaze naturale pe străzile din localitate va continua și în acest an. Se au în vedere străzile Intrarea Radu, Ulița Povernei, Ulița Balca. Sumele necesare pentru lucrări se vor aloca de la bugetul local. Tot cu fonduri proprii se va moderniza iluminatul public de DN 73 și în câteva zone laterale cu densitate mare de locuințe. Conform informațiilor furnizate de conducerea primăriei, se vor monta 280 de lămpi echipate, cu o garanție de 5 ani. Nu în ultimul rând, tot cu fonduri de la bugetul local, pentru încă 5 stații de autobuz aflate de-a lungul drumului național se vor realiza copertine noi.
”Școala veche de la Lăzărești va intra în reabilitare, investiția realizându-se cu fonduri europene și locale; prin Compania Națională de Investiții, în satul Schitu Golești se va construi o modernă sală de sport, cu tribune cu o capacitate de 102 locuri. Documentația este finanțată, pașii următori fiind realizarea proiectului tehnic și execuția.”, afirmă edilul șef.
În ceea ce privește realizarea de documentații noi, administrația locală are în vedere un proiect tehnic pentru Podul Linioara, peste Râul Târgului, și un studiu de fezabilitate  pentru extinderea rețelei de gaze naturale pe strada Valea Neagră din satul Valea Pechii, precum și pentru satul Loturi.