suici 1Pentru realizarea investițiilor pe care și le-a propus pentru acest an, Primăria Comunei Șuici a întocmit o listă cu obiective către Consiliul Județean, prin care solicită sprijin financiar pentru asigurarea co-finanțărilor. Dintre proiectele aflate în lucru cele mai importate sunt: sistemul centralizat de alimentare cu apă din satul Valea Calului, reparații capitale la Școala Rudeni, extinderea sistemului de canalizare în satele Șuici și Rudeni. Pe lista investițiilor noi, se află în principal proiecte ce vizează modernizarea infrastructurii rutiere, și  a utilităților:

# modernizarea drumuri de interes local DC 237 și DC 235;
# regularizarea văilor care au cursul de-a lungul drumurilor comunale și necesită amenajare împotriva inundațiilor și alunecărilor de teren
(Trăistari, Podeni, Valea Unghiului, DC Păuleni-Văleni-Valea Iepii);
# reabilitare drumuri comunale și vicinale în comuna Șuici;
# extindere sistem centralizat de canalizare în satele Paltenu, Păuleni, Ianculești și cătun Moșteni;
# sistem de alimentare cu gaze.