micestiPrivind obiectivul de investiții “Extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Micești din comuna Micești, jud. Argeș”.
Au fost parcurse următoarele etape:
- Contractarea lucrării
- Execuția propriu-zisă a lucrării
- Recepția pavajului
- Recepția tehnică și întocmirea cărții tehnice a construcției

Următoarele etape:
- Întocmirea procesului verbal de recepție tehnică
- Emitere factură la valoarea investiției reale
- Plata facturii
- Proces verbal de recepție finală

Important!!!
Din comisia de recepție va face parte și un reprezentat al UAT Micești.
UAT Micești va efectua plata numai pentru conducta principală. După efectuarea plății, fiecare beneficiar, din totalul de 223 racorduri executate, va trebui să depună la ENGIE/Distrigaz Sud Rețele documentația necesară pentru furnizarea efectivă a gazelor în gospodării.

Notă

UAT Micești, prin reprezentanți, a semnat deja procesul verbal de recepție a pavajului. Singura responsabilitate a UAT Micești, prin Consiliul Local, este plata facturii.

Stadiul investițiilor în rețelele de gaze la Purcăreni și Păuleasca
Purcăreni: a fost finalizată procedura de licitație. Cel mai târziu anul viitor vor demara lucrările de execuție. Proiectul include și străzile laterale.
Păuleasca: se întocmește studiul de fezabilitate.
Vă stăm la dispoziție pentru orice alte detalii!

Primar,
Ing. Dumitru Voicu