bascovBascovul face parte dintr-un amplu proiect cu fonduri europene derulat de societatea Apă Canal Pitești, proiect care urmărește
dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş. Astfel, în comună vor fi realizate investiții în valoare de aproximativ 5 milioane de euro în extinderea ori reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă pe 25 de străzi și de extindere a sistemului de canalizare pe alte 39 de străzi!

Lucrări de extindere alimentare cu apă: Prislopu Mic - 228 m, str. Valea Ursului UM - 130 m, str. Unităţii - 278 m, str. Gloriei - 68 m, str. Mica CF - 171 m, str. Uiasca - 211 m, str. Fundătura Micşunele - 278 m, str. Prelungirea Micşunele - 156 m, str. Rotăreşti DN - 137 m, str. Zăvoiului - 326 m, str. Rotăreşti CF - 188 m, str. Zorilor - 114 m, str. Păişeşti Deal Tr. 1 - 265 m, str. Păişeşti DN 1 - 832 m, str. Păişeşti DN 2 - 272 m, str. Păişeşti Deal Tr. 2 - 216 m, str. Armatei şi Plopilor - 297 m, str. Frasinului - 137 m, str. Stejăret 1 - 148 m, str. Stejăret 2 - 72 m, str. Bisericii 1 - 100 m, str. Fermei - 218 m.
Lucrări de reabilitare rețele de alimentare cu apă: str. Prislop DN - 1345 m, str. Glâmbocu DN - 366 m, str. Florea - 1454 m.
Lucrări de extindere canalizare: Prislopu Mic - 133 m, Aleea Constantinescu - 385 m, str. Valea Ursului UM - 129 m, str. Unităţii - 256 m, str. Gloriei - 72 m, str. Mica CF - 173 m, str. Salcâmilor - 1574 m, str. Brăileni - 73 m, str. Narciselor - 41 m, str. Brânduşelor - 167 m, str. Uiasca - 3513 m, str. Lacului - 106 m, str. Fundătura Micşunele - 289 m, str. Prelungirea Micşunele - 154 m, str. Rotăreşti DN - 127 m, str. Rotăreasa - 193 m, str. Zăvoiului - 302 m, str. Rotăreşti CF - 184 m, str. Irisului - 254 m, str. Glâmbocu Deal - 54 m, str. Zorilor 1 - 110 m, str. Zorilor 2 - 421 m, str. Păişeşti Deal Tr. 1 - 312 m, str. Livezilor 1 - 274 m, str. Livezilor 2 - 80 m, str. Păişeşti DN 1 - 647 m, str. Păişeşti DN 2 - 276 m, str. Păişeşti Deal Tr. 2 - 119 m, str. Armatei şi Plopilor - 770 m, str. Frasinului - 133 m, str. Nufărului - 127 m, str. Luncă 2 - 170 m, str. Luncă 6 - 100 m, str. Stejăret 1 - 142 m, str. Stejăret 2 - 59 m, str. 14 Septembrie - 109 m, str. Bisericii 1 - 65 m, str. Bisericii 2 - 288 m, str. Fermei - 249 m.