domnestiActivitatea Primăriei Domneşti în anul 2018 a fost axată pe finalizarea proiectelor de infrastructură de apă şi de canalizare menajeră aflate în derulare, dar și pe deschiderea investiţiei finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în valoare totală de 6.500.000 lei, prin care administrația își propune realizarea de racorduri la apă și canalizare, precum şi extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de aproximativ 5 km.

„Astfel, la reţeaua de apă potabilă s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor în luna martie, mai devreme cu 6 luni faţă de termenul de finalizare. În luna aprilie au fost depuse documentaţiile pentru autorizarea reţelei la instituţiile abilitate, în vederea punerii în funcţiune a reţelei. La acest moment am făcut ultima probă de potabilitate din monitorizarea pe care Direcţia de Sănătate Publică o solicită, urmând să depunem toate avizele obţinute la Agenţia pentru Mediu Argeş. Reţeaua este funcţională şi se află în probe.
Lucrările la reţeaua de canalizare, chiar dacă intraseră într-un  impas legat de termenele de execuţie şi predare, sunt încheiate. Am făcut ultima plată, aşteptăm documentele necesare recepţiei. Luna aceasta vom recepţiona lucrarea la sistemul de canalizare. Urmează ca în prima perioadă a anului următor să facem demersurile necesare pentru autorizarea reţelei şi a staţiei de epurare, iar în măsura în care lucrările de realizare a racordurilor vor înainta,  să fie funcţionale în toamna anului următor. Trebuie spus că staţia de epurare are o capacitate de 2.500 locuitori echivalenţi, şi nu poate funcţiona decât dacă există racorduri pentru 1.000 de locuitori.
În ceea ce priveşte investiţia de realizare a branşamentelor la reţeaua de apă şi racordurilor la reţeaua de canalizare, a fost semnat contractul de finanţare în luna martie, din  luna aprilie şi până la începutul lunii septembrie s-a desfăşurat licitația proiectul tehnic şi execuţie, iar la acest moment constructorul îşi organizează şantierul pentru a începe lucrările. A fost dată autorizaţia de construire sub rezerva faptului că pe drumul naţional, din lipsă la acest moment a avizului, nu se va lucra. Vom începe lucrările pe străzile Spiru Haret şi Aninoasei, imediat după 1 ianuarie.
Aceasta din urmă este investiţia care creează condiţiile necesare pentru reabilitarea străzilor din localitate.  Am început întocmirea documentaţiilor necesare, proiect tehnic, pentru reabilitarea prin asfaltare, amenajare șanţuri şi accese la proprietăţi a străzilor Spiru Haret şi Aninoasei, însumând aproximativ 1 km. Acest demers va fi finalizat pana în primăvară, astfel încât, la momentul la care timpul o va permite, să putem realiza asfaltarea acestor străzi. Lucrarea va fi finanţată din bugetul local. Îmi exprim speranţa că, dacă se va deschide o nouă sesiune de contractare a proiectelor pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în luna februarie va primi şi comunitatea din Domneşti finanţare pentru proiectul în valoare de 30 miliarde lei depus în sesiunea din octombrie 2017, pentru asfaltarea a aproximativ 7 km de drumuri locale. Atuul nostru este şi faptul că vom finaliza lucrările la toate reţelele de utilităţi gaz, apă, canal, fibră optică.
O atenţie deosebită am acordat-o inventarului domeniului public şi privat, avutului comunei! Am cadastrat toată proprietatea comunei Domneşti, inclusiv păşunile alpine, urmând să definitivăm demersurile necesare pentru obținerea Hotărârii de Guvern care să consfințească proprietatea publică.
Tot în acest an au fost finalizate lucrările la târgul săptămânal, realizând în felul acesta condiţii pentru un comerţ civilizat. Am iniţiat şi adoptat în Consiliul Local Regulamentul de funcţionare a târgului săptămânal, iar aplicare lui a dus la mărirea încasărilor de aproape 3 ori.
Şi anul acesta am primit un ajutor substanţial de la Consiliul Judeţean Argeş. Dacă anul trecut au fost amenajate grupurile sanitare la Școala Generală şi am realizat împrejmuirea Liceului,  anul acesta am montat centrale termice pe gaz la liceu, am reabilitat clădirea din spatele primăriei pentru grupa de copii practicanți de  judo şi vom începe schimbarea învelitorii şi refacerea faţadei la dispensarul comunal.
Identificând necesitatea stringentă de a oferi copiilor de vârstă preşcolară condiţii optime pentru învăţare, am depus cerere de finanţare prin Programul Operaţional Regional, fonduri europene, în vederea amenajării şi dotării unei grădiniţe în incinta fostului internat al liceului, proiect în valoare totală de aproximativ 500 000 euro, din care 2% din bugetul local. Proiectul se află în perioada de precontractare şi îşi propune trei grupe de grădiniţă cu program normal la parterul clădirii, la etaj o grupă de preşcolari cu program prelungit şi în fosta sală de mese o sală de festivităţi amenajată în amfiteatru.
Pentru că suntem de părerea conform căreia concentrându-ne pe investiţiile prioritare de infrastructură apă, canal şi asfalt nu puteam omite celelalte aspecte ale vieţii de zi cu zi, am iniţiat şi suntem în plin proces de execuţie  la extinderea cimitirului Sf. Ecaterina, dar şi a parcului de la spital. Aceste două investiţii vor fi date în folosinţă în primăvara anului următor. În această toamnă am refăcut faţada Centrului de permanenţă medical fix, sistemul de scurgere a apei pluviale, jgheaburi şi burlane, dar poate cel mai important, am achiziţionat un defibrilator nou care poate salva multe vieţi. Achiziţia acestuia s-a făcut cu o parte din donaţii, dar şi din bugetul local.”, detaliază Gabriel Zăvoianu, primarul comunei Domnești.

Alături de urările tradiţionale de sărbători, vă transmitem mulţumirile noastre pentru încrederea acordată. Vă dorim dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră un Crăciun Fericit şi un An Nou plin de realizări. La mulţi ani!
Primăria și Consiliul Local Domnești
Primar, Gabriel Zăvoianu