cateascaÎnfăptuirea României Mari în 1918, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și în final a Transilvaniei cu România, a fost rezultatul voinței si acțiunii românilor în conjunctura favorabilă apărută după Primul Război Mondial. Făcând uz de principiul autodeterminării, o serie de popoare din Europa își declară independența, având drept rezultat destrămarea Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus.

Acum, la 100 de ani de la acest măreț eveniment, gândurile noastre de recunoștință și pios omagiu se îndreaptă către cei care au contribuit la realizarea dezideratului de veacuri al poporului român, UNIREA. Glorie eroilor Primului Război Mondial, ce au fost mobilizați în luptă de idealul de libertate și unitate națională, amintire veșnică politicienilor, intelectualilor, oamenilor simpli direct implicați în realizarea unirii!
Mai mult decât oricând momentele aniversare sunt prilej de introspecție pentru noi. Fiecare ar trebui să își facă analiza propriei conștiințe, să realizeze o evaluare cât mai obiectivă a propriei personalități și activități, iar în funcție de rezultatul acestei autoevaluări, luând măsuri în consecință, să acționeze în continuare.
- Mă ridic la înălțimea așteptărilor înaintașilor mei?
- Am făcut tot ceea ce puteam pentru a sprijini comunitatea?
- Am acționat întotdeauna așa cum mi-a dictat propria conștiință?
- Am fost onest în afirmațiile făcute despre colegii și colaboratorii mei?
Întrebări precum cele de mai sus și altele asemenea nu ar trebui să lipsească din chestionarul fiecăruia dintre noi.
În final aș dori să aduc mulțumirile mele colegilor din Consiliul Local pentru schimbarea de atitudine manifestată în cadrul ultimei ședințe, respectiv renunțarea la discuțiile sterile și de cele mai multe ori în contradictoriu și adoptarea unei poziții corecte, pozitive și constructive.
Îmi doresc ca activitatea noastră viitoare să se desfășoare sub semnul unității, într-un climat de normalitate, fiecare dintre noi să facem exclusiv politica cetățeanului, lipsită de patos, ură și dezbinare. Astfel sunt convins că rezultatele muncii noastre vor fi cele așteptate de comunitate!
Și pentru că 1 Decembrie are acum dublă semnificație, Ziua Unirii precum și Ziua Națională a României, voi folosi prilejul pentru a face o urare ,”LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”

CĂTEASCA, NOIEMBRIE 2018                                                                        
VICEPRIMAR, ADRIAN BĂNUȚĂ