acorActivitatea conducerii și membrilor ACoR din judeţul Argeş, în anul 2018 a fost marcată de evenimentele dedicate aniversării centenarului Marii Uniri de la 1918. Cinstind memoria înaintaşilor Brătieni şi Goleşti, a regilor care odihnesc în necropola de la Curtea de Argeş, conducerea C.J. Argeş a avut iniţiativa aprinderii Flăcării Unirii în fiecare localitate din judeţ. În plus, preşedintele filialei a condus o delegaţie la Chişinău, transmiţând fraţilor de peste Prut mesajul de unitate şi solidaritate al românilor. Un număr tot mai mare de primari argeşeni au fost receptivi la acest mesaj şi au semnat Acorduri de înfrăţire cu primari ai comunelor din Moldova, depăşind obstacolele artificiale impuse de interesele unor politicieni.

Aceste manifestări, precum şi altele organizate de primarii comunelor argeşene au demonstrat rolul activ pe care îl are Asociaţia noastră în cadrul ACoR. Trebuie menţionat că deţinerea funcţiei de vicepreşedinte la nivel naţional presupune obligaţii şi responsabilităţi suplimentare pentru Preşedintele Filialei Judeţene Argeş.
La adunarea generală ordinară din anul 2017, conducerea asociației și-a propus realizarea unor obiective minimale care să asigure creșterea performantei filialei jud. Argeș în cadrul ACoR și clasificarea în primele locuri pe țară. S-a acționat cu precădere în următoarele direcții:
1. În anul 2018 au aderat la ACoR comunele Călineşti şi Dobreşti, urmând ca până la sfârşitul anului, ultimele patru comune, respectiv Şuici, Ciomăgeşti, Poienarii de Argeş şi Leordeni să adopte hotărâri de aderare la ACoR.
2. Al doilea obiectiv urmărit de conducerea asociației a constat în recuperarea restanțelor la plata cotizației din anii anteriori, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță. Este cunoscut că în clasamentul filialelor județene se ține cont de numărul comunelor care au achitat cotizația raportat la numărul comunelor din județ. Deși s-au înregistrat progrese remarcabile prin stingerea restanțelor, unele moștenite de la foștii edili, din anii 2012-2016, pentru care efortul actualilor primari trebuie apreciat, în acest moment numai 66 de comune au achitat cotizația și pe anul 2018. Sperăm că până la sfârşitul anului să avem un procent de 100%.
3. Al treilea obiectiv al conducerii asociației a constat în îmbunătățirea calității serviciilor asigurate de compartimentele de audit public intern și urbanism. Sunt 74 de comune şi un oraş care beneficiază de exercitarea auditului public intern prin cooperare în cadrul ACoR și 18 comune care au acorduri de cooperare pentru inspecție de urbanism și amenajarea teritoriului. Trebuie menționat că activitățile organizate prin acorduri de cooperare în cadrul ACoR în peste 30 județe este argumentul principal al primarilor de comune, împotriva tendinței de comasare a comunelor, care nu-și mai pot asigura finanțarea personalului și activitățile, din ce în ce mai complexe.
4. A patra direcție urmărita de conducerea asociaţiei a constat în antrenarea unui număr cât mai mare de primari la acţiunile ACoR la nivel naţional. Participarea unei puternice delegaţii la Adunarea Generală din acest an, la care mulţi primari argeşeni au fost recompensaţi cu trofee şi decoraţii, participarea la dezbateri la nivel naţional, prin preşedintele executiv, pentru adoptarea Codului administrativ sau la sistematizarea legislaţiei în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului sunt acţiuni prin care se recunoaşte rolul activ al Argeşului în cadrul ACoR.
Nu putem încheia aceasta scurtă prezentare a activității conducerii asociației noastre fără a scoate în evidență o mai bună colaborare între primari și conducerea Consiliului Județean, a Prefecturii și cu șefii instituțiilor deconcentrate din județ. Cu toții am conștientizat că o buna administrație locală conduce implicit la o mai bună guvernare a țării. Sperăm ca și decidenții da la nivel central să-și amintească mai des că demnitățile de care se bucură sunt rodul muncii aleșilor locali care trebuie să fie tratați, respectați și apreciați la fel ca în campaniile electorale. E bine să-și amintească toți care decid pentru noi din cabinetele ministeriale și parlamentare, cugetarea poetului Lucian Blaga, imprimată în antetul ACoR:  
„EU CRED CĂ VEȘNICIA S-A NĂSCUT  LA SAT”.
Primarii comunelor din Argeș s-au angajat în procesul destul de dificil de transformare și modernizare a satului românesc, pentru a asigura creșterea calității vieții locuitorilor din mediul rural.

Pitești, 23 noiembrie 2018
Președinte Filiala județeană Argeș a ACoR,  
Ion Dumitru, Primarul comunei Albota