mioveniSâmbătă, 27 octombrie, în sala de şedințe a Primăriei orașului Mioveni a avut loc o informare adresată proprietarilor de terenuri (fermieri) din cartierul Mioveni - zonele ”Valea Bisericii”, „Strâmba”, „Sub Coastă”, legată de cadastrarea gratuită. Tot sâmbătă, la Casa de Cultură Racovița a avut loc și  întâlnirea cu proprietarii de terenuri din  zonele „Șipot”, „Sălciile Roșii”, „Bălți” și „Lilieci”.
La aceste două ședințe au participat primarul Ion Georgescu, funcționari ai  biroului Fond Funciar, consilieri locali, precum și reprezentanți ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  (ANCPI ). Aceștia au prezentat  informații legate de Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) și au răspuns solicitărilor cetățenilor.

Următoarea întâlnire  cu proprietarii de terenuri din cartierul Mioveni (zonele ”Valea Bisericii”, „Strâmba”, „Sub Coastă), va avea loc  sâmbătă, 10 noiembrie, ora 10.00, în Sala de Consiliu a Primăriei, iar  duminică, 11 noiembrie, proprietarii de terenuri din cartierul Racovița (zonele „Șipot”, „Sălciile Roșii”, „Bălți” și „Lilieci”) sunt așteptați la Casa de Cultură din localitate, de la ora 12.00.
Autoritățile locale speră ca prezența cetățenilor din zonele vizate să fie cât mai mare.

Se primesc cererile pentru ajutorul de încălzire
Direcția de Asistenţă Socială din Primăria Mioveni primește, începând de joi, 1 noiembrie 2018, cereri şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri. Persoanele care depun cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în perioada 1 noiembrie – 20 noiembrie 2018 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru tot sezonul rece, iar cele care depun cereri după data de 20 noiembrie 2018 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru perioada rămasă în funcţie de data la care a fost depusă cererea.
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Mioveni care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei şi care nu deţin unul dintre bunurile din lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire.