Tipărire

vala iasuluiPrimăria Valea Iașului se află în derulare cu procedura de licitație pentru concesionarea serviciilor de apă și canalizare. Tocmai pentru a veni în sprijinul firmelor interesate de preluarea administrării serviciilor de apă și canalizare, autoritățile din Valea Iașului fac în această perioadă o verificare riguroasă a rețelelor de utilități.
Lucrările constau în inspectarea stațiilor de pompare a apei, verificarea gospodăriilor de apă, începând de la automatizarea existentă la nivelul fiecărei gospodării (oprirea stației de pompare atunci când se umple bazinul și pornirea acesteia când cantitatea de apă a coborât sub un nivel de 50% din capacitatea bazinului), verificarea celor patru stații de pompare de la Sistemul II de canalizare Valea Iașului – Ungureni, precum și verificarea stației de epurare, care deține aviz de funcționare în cele mai bune condiții. De altfel, în ultimele două luni, au fost realizate 12 branșamente la cele două rețele.

”Am început cadastrarea unui sector, mai exact a unei părți din satul Bărbălătești, conform unui contract încheiat cu OCPI Argeș, în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Banii pentru lucrările de cadastru sunt asigurați de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). 100 de imobile din localitate sunt incluse în prima fază a acestui proiect, este vorba de suprafețe din extravilan și intravilan. Totodată, ne aflăm în faza de identificare în teren a zonelor are urmează să fie incluse în intravilanul comunei, în cadrul procesului de actualizare a PUG-ului localității”, precizează primarul Nicolae Barbu cu privire la alte proiecte aflate în derulare la Valea Iașului.

Măsuri pentru drumuri curate și circulabile
La ultima ședință de Consiliu Local, reprezentanții administrației publice locale au adoptat o hotărâre menită să schimbe în bine fața localității, în sensul asigurării salubrizării acostamentelor și a rigolelor de pe marginea drumurilor, până la intrarea în proprietăți. ”Acolo unde cetățenii nu întrețin corespunzător aceste spații, adică nu taie vegetația uscată și nu curăță șanțurile, intervenim noi, cei de la Primărie, dar contracost. Adică le facem curățenie, dar trebuie să plătească o taxă. Am stabilit și niște prețuri în acest sens. Nu a fost cazul deocamdată să aplicăm hotărârea, cetățenii au înțeles ce dorim de la dânșii. Hotărârea de Consiliu Local este valabilă din acest an, dar cu precădere din 2019  vom acționa în această direcție”, afirmă primarul Nicolae Barbu. Tot în scopul asigurării unor drumuri locale curate și circulabile, în ședința de Consiliu Local din luna octombrie, aleșii locali vor vota un proiect de hotărâre care prevede interzicerea parcării oricărui tip de autovehicul pe domeniul public al comunei Valea Iașului, însemnând drumuri comunale și locale. În cazul nerespectării acestei decizii, organele abilitate vor aplica amenzi în conformitate cu legislația în vigoare. În scopul asigurării unei bune delimitări a drumurilor comunale și locale din comună, autoritățile din Valea Iașului vor realiza în perioada imediat următoare semnalizarea corespunzătoare a tuturor căilor de acces incluse în domeniul public.