cassCamera Senatului a adoptat, miercuri, 11 martie, o propunere de modificare a Codului fiscal prin care persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi care deţin în proprietate o suprafaţă agricolă de până la 2 hectare sunt scutite de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS).
Propunerea legislativă pentru completarea art. 296 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost votată cu 107 voturi pentru, unul împotrivă şi trei abţineri.
În expunerea de motive se arată că stabilirea bazei de calcul pentru plata CASS la un prag minim echivalent cu salariul de bază minim brut pe ţară generează situaţii în care valoarea contribuţiei datorate excede cu mult valoarea venitului realizat pentru care se plăteşte contribuţia.
Iniţiatorii propunerii legislative susţin că acest fapt poate conduce la rezilierea contractelor de arendă şi implicit la imposibilitatea de a colecta impozitul pe venit şi contribuţiile sociale calculate asupra veniturilor din arendarea bunurilor.
Propunerea adoptată în Senat va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz.