Tipărire

subventia pe suprafataÎncepând cu 1 martie, fermierii români pot solicita subvenția pe suprafață, cererea unică urmând fi acceptată până la data de 15 mai. Fermierii trebuie să știe că au posibilitatea să solicite subvenții și după acest termen limită, dar vor fi penalizați din sumele care li se cuvin. În perioada 16 mai - 9 iunie 2017 cererile se depun cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.

Atenţie: Documentul OBLIGATORIU este adeverința de la primăria pe care raza căreia aveți exploatația agricolă. Fără acest act nu aveți cum să fiți eligibili pentru această subvenție.
Subvenția pe suprafață este cerută de cea mai mare parte din cei peste 940.000 de fermieri care depun cererea unică în fiecare campanie.
Din anul de cerere 2017, documentele care fac dovada utilizării legale a terenului şi care se prezintă la APIA pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 sunt:
# Adeverinţa eliberată de unitatea administrativ teritorială pe raza cărei este situat terenul, conform modelului cadru, anexă nr.1, la OMADR. 234/2016 de modificare şi completare a OMADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. (2) şi (3) din OUG 3/2015;
# Copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ teritoriale, după caz;
# Copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

Criterii minime de eligibilitate
Potrivit noului act, fermierii care vor să fie eligibili pentru plata subvenției pe suprafață trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
# Să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar in cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solarii, pentru care se acordă sprijinul, suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;
# Să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic;
# Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar;
# Să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol inclusiv zonele de interes ecologic se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul.
# Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
# Să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.